Teknologi for opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helsevern

St Olavs Hospital, sammen med NTNU, søker leverandører og fagmiljø som kan bidra til å utvikle nye teknologiske løsninger som øker kliniske ferdigheter i håndteringen av psykisk syke personer på en mer effektiv måte. Det er ønskelig med supplerende teknologi som øker kvaliteten på opplæringen av personer som i ulike sammenhenger skal håndtere psykisk syke personer i samfunnet.

Tidspunkt

Tirsdag 9. juni 2020 kl. 10:00 - 13:00

Sted

Digital markedsdialog

Om arrangementet

St Olavs Hospital og NTNU har behov for bedre og mer effektive løsninger som kan bidra i opplæringen av studenter og andre som skal håndtere psykiske syke personer. Oppdragsgiver har til hensikt å inngå innovasjonskontrakter med leverandører og fagmiljø, og inviterer i den forbindelse til markedsdialog i forkant av utlysingen. Konkurransen gjennomføres etter prosedyren innovasjonspartnerskap, og det kan inngås ett eller flere partnerskap med ulike grupperinger av leverandører.

I markedsdialogen trenger oppdragsgiver å bli bedre kjent med mulige løsninger, mulige leverandører og hva som kreves av utvikling for å komme frem til teknologiske løsninger som kan brukes. I kontraktene som inngås legges inn en kjøpsopsjon av ferdig løsning.

Vi ber om deltakelse fra bedrifter og fagmiljø som kan være med å lage teknologiassistert opplærings-løsninger som øker mestring hos personer som skal ta hånd om psykisk syke personer, øker pasientsikkerheten, sikrer kvalitet og lik standard på opplæringen, gir reelle opplæringssituasjoner for bedre gjenkjenning og mer erfaringsnær trening, og som er i tråd med etablerte faglige standarder.

Deltakelse i markedsdialogen gir bedre innsikt i behovet og mulighet til å påvirke kommende utlysing av innovasjonskontrakter.

Påmelding til dialogkonferanse snarest her

Spørsmål kan rettes til Erlend Thorup Erlend.Thorup@stolav.no

Se utlysing på Doffin her, og hele dialognotatet kan du også lese her.