Markedsdialog – kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus

Oslo Universitetssykehus søker partnere som ønsker å samarbeide om å utvikle fremtidens løsning for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomheten.

Tidspunkt

Fredag 4. juni 2021 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Webinar

Om arrangementet

Oslo universitetssykehus gjennomfører et innovasjonspartnerskap med utgangspunkt i at de har behov for nye løsninger på kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner.  Behovskartlegginger viser at nye løsninger som er tilpasset sykehus og våre omgivelser vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet, bedre effektivitet i pasientbehandlingen og en mer forutsigbar arbeidssituasjon situasjon for de ansatte. Behovene i er i første rekke knyttet til prosessforbedring og automatisering i planleggingsprosessen fra det taktiske til det operative nivået.

Nå ønsker de å invitere leverandører, kompetanse- og forskningsmiljøer og andre aktører til dialog omkring hvordan man kan utvikle et system for planlegging, styring og gjennomføring av komplekse logistikkoperasjoner.

AGENDA:

0900  Velkommen og praktisk informasjon
0915 Betydning av prosjektet for OUS
0930 Gjennomgang av behov og utfordringer
1000 Pause
1010 Dialog del 1: Spørsmål og diskusjon rundt behovskartlegging
1040 Teknologisk rammeverk
1100 Pause
1110 Dialog del 2: Spørsmål og diskusjon rundt teknologiske rammeverk
1130 Innovasjonspartnerskap – introduksjon til prosedyren og rammebetingelser
1145 Oppsummering og videre prosess
1200 Slutt

Mer informasjon og påmeldingsmuligheter finner du her