Markedsdialog om digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video (inkludert opptak) som inneholder fortrolige data.

NTNU inviterer til markedsdialog 16. desember 2021. Markedsdialogen har som formål å innhente informasjon om tilgjengelige verktøy som kan inngå i en digital tjeneste for trygg og sikker behandling av lyd og video (inkludert opptak) som inneholder fortrolige data.
Påmelding ila 13. desember.

Tidspunkt

Torsdag 16. desember 2021 kl. 10:00 - 15:00

Sted

Digital Microsoft Teams.

Om arrangementet

Program:
10.00 – 11.30: Plenumsdel, med innledere og tema
• Åpning, ved innkjøpsrådgiver Rehbar S. Rafique
• Beskrivelse av behov, ved førstebibliotekar Ane Møller Gabrielsen (PhD)
• Hvordan skal tjenesten passe inn i et økosystem av forskningstjenester?, ved førstebibliotekar Ingrid Heggland (PhD)
• Hvordan ser IT-arkitekturen ut?, ved faggruppeleder arkitektur og rådgivning Heine Skipenes
11.30 – 15.00: En-til-en-møter med potensielle leverandører (1 time pr leverandør)
• Presentasjon og diskusjon rundt mulige løsninger fra leverandør.
• Vurdering av innspillsnotat

Meld deg på