Nye løsninger for måling av vitale parametere på akutt-pasienter

St. Olavs hospital inviterer til dialog med markedet i den hensikt å inngå innovasjonspartnerskap for utvikling av nye løsninger som automatisk måler puls, pust, temperatur, oksygenmetning i blodet, våkenhet og blodtrykk på akuttpasienter. Prosjektet heter Autoskår.

Tidspunkt

Onsdag 24. mars 2021 kl. 10:00 - 13:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

St. Olav inviterer bedrifter og fagmiljøer for å utvikle fremtidens løsninger. I dialogen får mulige utviklingspartnere mer innsikt i hvordan målinger foregår i dag og hvorfor dette ikke er optimalt. Gjennomgang av konkurransen og utviklingsløpet i et innovasjonspartnerskap. Det vil bli inngått ett eller flere utviklingskontrakter med en eller grupper av bedrifter/miljø som går sammen om å utvikle. Det inngår kjøpsopsjon i kontrakten. I dialogen gis muligheter til å stille spørsmål om behovet, hva som kan være ønskelig av funksjoner og ytelser på løsningen, og om konkurransen og utviklingsløpet.

Les mer om dialogkonferansen og om prosjektet på nettsiden til St. Olav her.

Meld deg på dialogen her.

Her leser du kjapt dialognotatet.

Invitasjonen til markedsdialog i forkant av konkurranseutlysing er kunngjort på Doffin.

Se film om behovet her.

Om markedsdialogen og prosjektet på Facebook.

Meld deg på