Dialogkonferanse om løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) skal i løpet av våren utlyse konkurranse om henting, transport og sluttbehandling av returtrevirke. Som et ledd i anskaffelsesarbeidet, inviteres det til dialogkonferanse hvor RiG ønsker å få innspill på ombruks- og materialgjenvinningsløsninger, eksisterende eller under planlegging, og hva som kreves for å realisere de ulike løsningene. Målet er å anskaffe ombruks- og materialgjenvinningsløsninger som kan bidra til realisering av RiG's miljømål.

Tidspunkt

Torsdag 21. februar 2019 kl. 10:00 - 13:00

Sted

Skien/Porsgrunn (tbc)

Om arrangementet

Renovasjon i Grenland (RiG) skal i løpet av våren utlyse konkurranse om henting, transport og sluttbehandling av returtrevirke. Som et ledd i anskaffelsesarbeidet inviterer de til dialogkonferanse for å øke sin innsikt i ombruks- og materialgjenvinningsløsninger og hva som kreves for å realisere de ulike løsningene.

Formålet med dialogkonferansen er på den ene siden å formidle RiGs mål og ambisjoner til markedet. På den andre siden ønsker de å lære mest mulig om ombruks- og materialgjenvinningsløsninger – eksisterende eller under planlegging – som kan bidra til realisering av RiG’s miljømål.

RiG vil også gjøre rede for den planlagte anskaffelsen og presentere et første forslag til konkurransegrunnlag som de ønsker markedsaktørenes tilbakemeldinger på.

Målgruppen for konferansen er leverandører som tilbyr eller ønsker å tilby løsninger for returtrevirke, produsenter av produkter der returtrevirke inngår som innsatsfaktor og andre offentlige og private aktører som har kunnskap eller interesse av å lære mer om hvilke løsninger som finnes eller bør utvikles for at vi skal få sirkulære løsninger.

De som ønsker det vil få mulighet til en-til-en-møte med Renovasjon i Grenland der løsninger kan presenteres. Det vil også bli anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse av løsningene på maksimum 3 sider i etterkant av dialogkonferansen.

INVITASJON og PROGRAM

PÅMELDING: anskaffelser@rig.no

Påmeldingsfrist: 18.02.

De som ønsker det vil få mulighet til en-til-en-møte med Renovasjon i Grenland i etterkant av dialogkonferansen der løsninger kan presenteres. Oppgi i påmeldingen om dere ønsker en-til-en-møte.