NAV Human – dialogmøte

Dialogkonferansen gjennomføres i forbindelse med en fremtidig konkurranse om å utvikle av en ny oppfølgingsmetodikk, med tilhørende digitale verktøy, for unge utenfor arbeid og skole.

Tidspunkt

Onsdag 9. februar 2022 kl. 09:00 - 10:15

Sted

Lenke til digitalt møte sendes til påmeldte

Om arrangementet

Hva er dialogkonferanse?

NAV gjennomfører en dialogkonferanse med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til utlys ningen av innovasjonspartnerskapet. Hensikten med konferansen er å opprette dialog for å få kunnskap om hva som finnes av løsninger som kan dekke NAV sitt behov i markedet – eller om det er noe det er mulig å utvikle sammen med markedet.

Dersom du som leverandør ønsker å levere en løsning i samarbeid med andre, kan du benytte anledningen på dialogkonferansen til å identifisere aktuelle partnere. NAV vil tilrettelegge for matchmaking gjennom en digital løsning i forbindelse med dialogkonferansen.

Hva ønsker NAV dialog om?

For å lage et konkurransegrunnlag som er best mulig trenger vi innspill fra potensielle leverandører i markedet. Dette er det vi ønsker dialog om (listen er ikke uttømmende):

  • Hva finnes allerede i markedet av metoder og verktøy for gruppeoppfølging, og hvor langt unna
    er disse løsningene på å levere på behovene beskrevet i dette dokumentet?
  • I hvilken grad tenker vi at tilhørende digitale verktøy for gruppeoppfølging avhenger av kobling og informasjonsutveksling opp mot NAV sine datasystemer?
  • Hvordan kan opplæring i metoden og tilhørende digitale verktøy bygges inn i løsningen for alle som skal bruke den? (NAV veiledere, innkjøpt veiledning, andre ressurser (øvingsbedrifter) og unge som søker utdanning eller jobb?)
  • Hvordan kan vi tilgjengeliggjøre denne tjenesten for unge som søker utdanning eller jobb allerede før de tar kontakt med NAV for hjelp?

Program for dialogkonferansen

09:00 Velkommen og introduksjon
09:10 Utfordringen, behovet og oppdraget
09:30 Konkurranseform; innovasjonspartnerskap
09:45 Spørsmål & svar
10:00 Informasjon om veien videre

*Justeringer på programmet kan forekomme.

Praktisk informasjon

Tidspunkt: 09.februar 2022, kl 09.00 til 10.00
Påmelding: https://arbeidsgiver.nav.no/kursoversikt/a167U000000kA82QAE
Kontaktperson: Astrid Gjeraker, prosjektleder Human (astrid.gjeraker@nav.no)

Lenke til digital matchmaking

Søkere som ønsker å bli med i konkurransen om innovasjonspartnerskapet bør ha kompetanse på fagområder som teknologi og digitalisering, kommunikasjon, psykologi og pedagogikk. For leverandører som ikke dekker alle kompetanseområdene anbefaler vi etablering av en søkergruppe/konsortium for å kunne levere et helhetlig forslag til konkurransen. NAV har laget et skjema for leverandører som søker kompetansepartnere. Fristen for å fylle ut skjemaet er to uker etter utlysningen av innovasjonspartnerskapet og fremgår på det digitale skjemaet. Alle som har fylt ut skjema innen fristen vil motta en oversikt over de som søker kompetansepartnere samtidig. NAV har ingen rolle i etableringen av søkergrupper/konsortium ut over det å gjøre skjema for matchmaking tilgjengelig, og det er selvfølgelig fritt frem for å etablere søkergrupper/konsortium på eget initiativ uten å benytte skjema for matchmaking.

https://forms.office.com/r/MgBZ3FapUq

Slik avtaler du tidspunkt for én-til-én møter

I tillegg til felles dialogkonferanse legger vi opp til individuelle møter med leverandører eller søkergrupper/ konsortium. Vi har satt av 30 minutter til hver av møtene og informasjonen som blir gitt fra leverandører behandles som konfidensiell informasjon. Hensikten med møtene er å samle informasjon for å lage et best mulig konkurransegrunnlag for den endelige utlysningen. Vi ønsker fortrinnsvis én-til-én møter med leve- randører eller søkergrupper/konsortier som dekker alle kompetanseområdene (teknologi og digitalisering, kommunikasjon, psykologi og pedagogikk) av hensyn til tidsbruk. Deltakelse på én-til-én møter ikke en forutsetning for å delta i konkurransen.

Møtene blir gjennomført i tidsrommet 22 februar til 2.mars 2022, og slik går du frem for å booke møte med pro sjektgruppen i NAV:

Send epost til astrid.gjeraker@nav.no,

Merk e-posten med èn-til-èn møte.

Les mer om prosjektet i dialognotatet

Les mer om prosjektet på prosjektsiden

Lenke til kunngjøring av dialogkonferansen på Doffin/Mercell

 

 

Meld deg på