Leverandørkonferanse Smarte byer – hvordan tilgjengeliggjøre og nyttiggjøre seg av data?

Er du leverandør og sitter med gode innspill på hvordan dele og nyttiggjøre seg av data - idé, tjeneste eller produkt?
Er du fra en offentlig virksomhet som har et ønske om at innbyggere, næringsliv og besøkende skal ha alle ressurser tilgjengelige for at byen/kommunen/fylket skal være et bedre sted å bo i, jobbe i og besøke? Da må du huke av ONSDAG 20.MARS i kalenderen.
Som leverandør kan du få presentert din idé, tjeneste eller produkt og som offentlig aktør få gode innspill på mulige løsninger.
… og sammen diskuterer vi hvordan vi kan realisere de gode løsningene.

Tidspunkt

Onsdag 20. mars 2019 kl. 09:30 - 15:00

Sted

Scandic Ambassadeur Hotell, Strømsø torg 7, Drammen

Om arrangementet

Norske byer ønsker å bli smartere. En smartby bruker alle tilgjengelige ressurser for at byen skal være et bedre sted å bo, jobbe og besøke. Utvikling av byen skjer i et samarbeid mellom næringsliv, innbyggere og kommunen.

For å realisere samarbeidet, er IoT og deling av data en viktig faktor. Åpenhet og deling data vil gi bedre tjenester og kan bidra til utvikling av næringslivet. Dette utfordrer eksisterende forretningsmodeller og det tradisjonelle «kunde-leverandør forholdet».

For å lære mer av hverandre og se hva som finnes på markedet, ønsker smarte kommuner og byer i Norge å invitere leverandørene til en omvendt dialogkonferanse der leverandører presenterer sine ideer, tjenester og produkter.

INVITASJON/PROGRAM                PÅMELDING

 

Er du leverandør og ønsker å presentere din løsning på konferansen? Se mer informasjon her

I påmeldingsskjemaet ber vi deg kort beskrive din idé, produkt eller tjeneste og hvordan den kan bidra til å skape nytte for innbyggere og/eller bedrifter/virksomheter – frist for å melde inn dette er 22. februar 2019.

Mellom 25.februar og 1.mars vil vi ta kontakt med deg og gi ytterligere informasjon. Vi vil plukke ut 10 leverandører til å pitche fra scenen og inntil 20 leverandører som presenterer sine løsninger i grupper. Pitch’en vil være på max 5 min.