Partnernettverket: fagsamling med erfaringsdeling bygg, del 1

Formålet med arrangementet er deling av erfaring fra konkrete byggeprosjekt om hvordan man kan drive innovative anskaffelser innenfor byggsektoren. I tillegg til fagspesifikke arrangementer som dette, har vi fellesarrangementer for hele partnernettverket med et tilbud som treffer alle offentlige virksomheter enten man er en kommune, et fylke eller en statlig virksomhet.

Tidspunkt

Onsdag 22. mai 2024 kl. 13:00 - 15:30

Sted

Digitalt på Teams. Lenke til arrangementet sendes ut i forkant.

Om arrangementet

Målgruppen for denne digitale fagsamlingen er for offentlige byggherrer fra alle nivåer. Programmet er under utvikling og vil bli utformet sammen med partnere i nettverket.

Fagsamlingen «Bygg med erfaringsdeling» vil bestå av to separate arrangementer. Del 2 er et fysisk arrangement og gjennomføres den 4. september 2024.

Dersom du ikke har anledning til å sette av tiden til hele arrangementet, eller du ikke finner alt like interessant, kan du delta på det du selv ønsker.

NB! Vennligst merk at arrangementet kun er tilgjengelig for programmets partnere. De fleste arrangementene fra LUP er åpne for både offentlige virksomheter og leverandører, og du finner en oversikt over dem her.

Meld deg på