Partnernettverket: Fagsamling bygg, erfaringsdeling del 1

Formålet med arrangementet er deling av erfaring fra konkrete byggeprosjekt om hvordan man kan drive innovative anskaffelser innenfor byggsektoren. I tillegg til fagspesifikke arrangementer som dette, har vi fellesarrangementer for hele partnernettverket med et tilbud som treffer alle offentlige virksomheter enten man er en kommune, et fylke eller en statlig virksomhet.

Tidspunkt

Onsdag 22. mai 2024 kl. 13:00 - 15:30

Sted

Digitalt, Teams.

Om arrangementet

Målgruppen for denne digitale fagsamlingen er for offentlige byggherrer fra alle nivåer. Programmet er under utvikling og vil bli utformet sammen med partnere i nettverket.

Program 

13.00 Velkommen, LUP

13.05 Hvordan øke verdiskapingen gjennom tidligfaseaktiviteter i byggeprosjekter? DogA v/Ingerid Helsing Almaas og Jørgen Hallås Skatland.

13.25 Hvordan oppfyller vi 30% klima og miljøhensyn i bygg- og anleggsanskaffelser? Vestland FK og Forsvarsbygg

14.15 Pause

14.30 Hvordan sikrer vi godt samspill gjennom våre byggeprosjekter? Oslobygg KF

14.50 Slik tilrettelegger vi for innovasjon i våre bygg- og anleggskaffelser. Statsbygg

15.15 Innspill til programinnhold neste samling

15.30 Slutt

(Med forbehold om endringer i programmet)

Fagsamlingen «Bygg med erfaringsdeling» vil bestå av to separate arrangementer. Del 2 er et fysisk arrangement og gjennomføres den 4. september 2024.

Dersom du ikke har anledning til å sette av tiden til hele arrangementet, eller du ikke finner alt like interessant, kan du delta på det du selv ønsker.

NB! Vennligst merk at arrangementet kun er tilgjengelig for programmets partnere. De fleste arrangementene fra LUP er åpne for både offentlige virksomheter og leverandører, og du finner en oversikt over dem her.

Meld deg på