Startprogram for innovative anskaffelser – statlige innkjøpere

fredag 19. november 2021

Fra 10:00 til 13:30

Skatteetaten, Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr, Oslo

19. november inviterer Skatteetaten sine egne egne ansatte og andre statlige innkjøpere til Statprogram for innovative anskaffelser.

Målgruppen er prosjektledere, behovseiere, innkjøpere og alle andre som kommer i berøring med kjøp av produkter og tjenester i statlige virksomheter. Formålet er å inspirere, motivere og kvalifisere ansatte for å øke innovasjonseffekten av statlige innkjøp for å oppnå besparelser, bedre tjenester og miljøgevinster.

Startprogrammet er gratis og krever ingen forkunnskaper om offentlige anskaffelser.

Innovative anskaffelser er en innkjøpsmetode der man i stedet for å definere akkurat hva man vil ha, beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene. Startprogrammet
er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper i en offentlig virksomhet. I Startprogrammet
bruker vi eksempler fra over 150 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat når vi kommer inn på tema som:

• Anskaffelse av innovasjon som strategiske verktøy
• Legg til rette for innovasjon gjennom anskaffelser
• Dialogen med markedet
• Behovskartlegging og brukerinvolvering
• Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
• Når markeder ikke har en anskaffelsesklar løsning

Meld deg på her