Startprogram for innovative anskaffelser – statlige innkjøpere

19. november inviterer Skatteetaten sine egne egne ansatte og andre statlige innkjøpere til Statprogram for innovative anskaffelser.

Målgruppen er prosjektledere, behovseiere, innkjøpere og alle andre som kommer i berøring med kjøp av produkter og tjenester i statlige virksomheter. Formålet er å inspirere, motivere og kvalifisere ansatte for å øke innovasjonseffekten av statlige innkjøp for å oppnå besparelser, bedre tjenester og miljøgevinster.

Startprogrammet er gratis og krever ingen forkunnskaper om offentlige anskaffelser.

Tidspunkt

Tirsdag 19. november 2019 kl. 10:00 - 13:30

Sted

Skatteetaten, Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr, Oslo

Om arrangementet

Innovative anskaffelser er en innkjøpsmetode der man i stedet for å definere akkurat hva man vil ha, beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene. Startprogrammet
er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper i en offentlig virksomhet. I Startprogrammet
bruker vi eksempler fra over 150 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat når vi kommer inn på tema som:

• Anskaffelse av innovasjon som strategiske verktøy
• Legg til rette for innovasjon gjennom anskaffelser
• Dialogen med markedet
• Behovskartlegging og brukerinvolvering
• Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
• Når markeder ikke har en anskaffelsesklar løsning

Meld deg på her