Innkjøpsledernettverket

fredag 10. desember 2021

Fra 12:00 til 15:00

Teams

Verktøy og virkemidler for å ivareta miljø ved offentlige anskaffelser. Hvordan kan du som innkjøpsleder legge til rette for at virksomheten tar miljøansvar?

Webinaret er et tilbud fra DFØ

Målgruppe

Møtet er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i din virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet.

Mål for arrangementet

Utveksle erfaringer om innkjøpsledelse.

Program

Detaljert program blir publisert så snart det er klart.

Kontakt

Kontaktperson: Mona Stormo Andersen Telefon: 94 87 39 60

Meld på