Markedsdialog: Nytt boligområde i Sel kommune

Når den nye Otta barneskole ble tatt i bruk i 2023, ble den gamle skolen fraflyttet. Dette gir muligheter for ny by- og boligutvikling i Otta.
Området "gamle Otta skole" ligger ved Ottaelva i et etablert boligområde som tidligere ble beskrevet som "Villabyen". Nå ønsker kommunen å bruke tomten til å forme et nytt og attraktivt boligområde.
Sel kommune inviterer en "bredde" av bransjer for å få innspill til hvordan tomten "Gamle Otta skole" kan formes til et nytt og attraktivt boligområde.

Tidspunkt

Torsdag 30. mai 2024 kl. 11:45 - 15:00

Sted

Sel rådhus, kommunestyresalen. Botten Hansens gate 9, Otta
Befaring på tomten "Gamle Otta skole" innledningsvis. Skoleveien, Otta
Det oppfordres til bruk av kollektivtransport.

Om arrangementet

Formålet med markedsdialogen er å presentere utfordringene/behovet til Sel kommune for Otta skole med elvepark, og få kunnskap og innspill fra markedet på mulighetsrommet og hvilke innovative løsninger som kan dekke behovet.

Sel kommune planlegger å gjennomføre en åpen plan- og design konkurranse der inntil 3 løsningsforslag premieres med NOK 300.000 hver.

Konkurransen utformes på bakgrunn av innspill fra markedsdialogen og planlegges kunngjort i august 2023.

Via lenken: Dialognotat med invitasjon til markedsdialog

Program

11.45   Befaring på tomta

12.30   Enkel bespisning i kommunestyresalen

13.00   Velkommen

  • Agenda for dagen
  • Innsjekk / presentasjon av deltakere
  • Mål med dialogen
  • Husbanken
  • Pause
  • Vårt behov og ønsker
  • Innspill, tilbakemeldinger og spørsmål
  • Veien videre
  • Takk for i dag

15.00   Slutt

 

Har du spørsmål til:

Meld deg på