Nettverksmøte for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Husbanken inviterer kommuner til et læringsnettverk i perioden våren 2020 – våren 2021. Formålet med nettverket er at en eller flere av kommunene som deltar i nettverket gjennomfører en innovativ anskaffelse.

Tidspunkt

Torsdag 28. mai 2020 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Digitalt på Teams

Om arrangementet

Vi har fortsatt plass til to kommuner i nettverket! Ønsker du og din kommune å delta, og er din kommune i Viken eller Innlandet? Kontakt idaskaaret.laustsen@nho.no eller på telefon 900 45 216. Her kan du lese om hva du og din kommune får ut av nettverket, og hva som kreves for å delta.

Innhold i nettverksmøte 1 28.5.2020 kl.09-11: Innovative anskaffelser, omsorgsplasser og nettverket

  • Velkommen
  • Bli kjent
  • Hvorfor gjennomføre en innovativ anskaffelse? v/LUP
  • Helhetlig boligpolitikk og virkemiddelbruk v/Husbanken
  • Hva tilbyr vi i dette nettverket? v/ Husbanken
  • Spørsmål og svar

I årene framover må det norske samfunnet gjennom en betydelig omstilling for å møte utfordringene med fallende oljeinntekter og flere eldre. Dette krever at offentlig forvaltning er omstillingsdyktig og bruker ressursene mer effektivt i samsvar med innbyggernes behov. Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Husbanken inviterer derfor flere kommuner til et læringsnettverk i perioden våren 2020 – våren 2021.

Formålet med nettverket er å legge til rette for at det realiseres samfunnsøkonomisk effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter, som avlaster øvrig omsorgstilbud i kommunene. Vi vil oppnå dette ved at en eller flere av kommunene som deltar i nettverket gjennomfører en innovativ anskaffelse, med støtte fra LUP og Husbanken.

Her finner du mer informasjon om nettverket og hvilke kommuner som deltar.

Foto: Siv Dolmen