Dialogkonferanse: Nytt helsekvartal på Ålgård

Gjesdal kommune har vedtatt å bygge Helsekvartalet sentralt i Ålgård. Her vil sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap huse ca. 100 beboere. I tillegg skal det inneholde dagsenter, base for hjemmetjenester, fysioterapeut, ergoterapeut med flere. Det vil være ulike soner med cafe, storstue, mindre møteplasser og hensiktsmessige uterom. Hva trenger de av løsninger for at det nye Helsekvartal skal bli et godt sted å bo, jobbe og besøke? Og hvordan kan de sikre gode prosesser med entreprenør og arkitekt?

Tidspunkt

Tirsdag 7. mars 2023 kl. 12:00 - 14:30

Sted

Digitalt: Teams

Om arrangementet

I tillegg ønsker kommunen tilbakemelding på hvordan en samspillsentreprise bør utformes for å gjøre den attraktiv og ikke minst sikre de beste løsninger på kommunens behov. Målgruppen for dialogkonferansen vil primært være totalentreprenører og arkitekter, men det er fritt for entreprenørene ti å ta med seg annen kompetanse/underleverandører de ser formålstjenlig i dialogen. Innovative tilnærminger er av interesse.

Kommunen ønsker å få innspill fra leverandørene på hvordan de kan nå målsettingene og behov på en best mulig måte. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet, samt hvordan en konkurranse bør utformes ut fra behovet.

Meld deg på