Digital dialogkonferanse – Digitale konferanseløsninger

mandag 23. august 2021

Fra 12:00 til 13:30

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har behov for samarbeidspartnere som kan tilby digitale løsninger som vil gi et mest mulig interaktivt arrangement mellom deltagere.

Formålet med dialogkonferansen er å presentere Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) sitt behov og motivere markedet til å foreslå tidsriktige og gjerne fremtidsrettede løsninger. Samtidig ønsker LUP innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å utarbeide konkurransegrunnlaget, som blir ferdigstilt i etterkant av dialogmøte. Samtidig får deltakerne på dialogmøtet informasjon om oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere tilbud, og eventuelt utvikle nye og bedre løsninger.

PÅMELDING

Informasjon om behov, program og prosess: Invitasjon til dialogmøte LUP digitale konferanseløsninger

Dialogen er annonsert på Doffin som veiledende kunngjøring

Fra innsikt til konkurransegrunnlag

Innsikten fra dialogen planlegges brukt til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for en påfølgende anskaffelse. Vi ønsker at du som leverandør deler din kunnskap om de mulighetene som finnes og svarer så godt som mulig på spørsmålene avslutningsvis i dialognotatet.

Kontakt innovasjonspådriver Elisabeth Smith for mer informasjon: elisabeth.smith@nho.no