Utlysning av innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med AMK» – informasjon og partnering

Innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)» i Vestre Viken HF lyses ut i løpet av mars 2020. Vestre Viken HF med samarbeidspartnere inviterer derfor leverandører til en halvdagskonferanse for å informere om  innovasjonspartnerskapet og utlysningen. Det vil også legges til rette for partnering slik at det blir lettere å etablere konsortier for leveranse av tilbud.

Tidspunkt

Tirsdag 10. mars 2020 kl. 12:00 - 15:00

Sted

Norway Health Tech, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo

Om arrangementet

PROGRAM
12:00 – 12:30 Mingling og enkel servering
12:30 – 13:30 Informasjon om innovasjonspartnerskapet –  innhold og prosedyre v/Hans-Christian Stoud Platou, prosjektleder Prehospitale tjenester Vestre Viken HF og Johan Englund, Fagdirektør Digitaliseringsdirektoratet
13:30 – 15:00 Partnering og kaffe

Påmelding HER

Arrangementet er åpent for alle.

Om prosjektet:
Vestre Viken vil i løpet av mars 2020 lyse ut innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)». Det skal inngås en utviklingskontrakt med én eller flere leverandører om å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom AMK og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.          I tillegg til Vestre Viken HF har følgende virksomheter bekreftet sin deltakelse som følgevirksomheter m/opsjon på kjøp når løsningen er ferdig utviklet i henhold til innovasjonspartnerskapet: Helse Sør-Øst RHF med alle underliggende helseforetak, Helse Vest RHF med alle underliggende helseforetak og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO)

0.8 versjon av konkurransegrunnlaget som var ute på høring på DOFFIN/Mercell med frist 6.februar 2020 finner du HER

Les HER for mer informasjon om anskaffelsen og HER rapport fra behovskartleggingen.