Dialogkonferanse – fergetransport Bolæren

Færder kommune ønsker å være pådrivere for en grønn omstilling av transportsektoren. De ønsker å benytte anskaffelsen av ny tjenestekonsesjon for fergetransport til Bolærne-øyene som et langt steg mot å nå kommunens klimamål om å kutte utslippene med 90 prosent fra egen virksomhet.

Tidspunkt

Fredag 20. mai 2022 kl. 09:30 - 12:00

Sted

Kommunestyresalen, Borgheim, Tinghaugveien 18, Nøtterøy

Om arrangementet

Her finner dere invitasjonen til dialogkonferansen: Dialogkonferanse Fergetransport Bolæren

For mer informasjon og påmelding som det er henvist til i invitasjonen;

se på veiledende kunngjøring på DOFFINog videre link til Mercell.

For spørsmål vedr. dialogkonferansen kontaktes:
Steffen Wahlund (innkjøpsrådgiver)
e-post: Steffen.wahlund@faerder.kommune.no
Tlf: 97 12 14 40

Frist for påmelding er mandag 16.05.22 kl.15.00