Hvordan sette krav om avfallsfrie byggeplasser?

fredag 3. september 2021

Fra 10:00 til 14:00

Eyvind Lyches vei 10, Bærum

Fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser inviterer til halvdagssamling for å diskutere hvordan byggherrene kan sette krav om, rapportere på og kontrollere avfallsfrie byggeplasser?

Krav om avfallsfrie byggeplasser kan setter som absolutte, som tildelingskriterie, som måloppnåelse i kontrakten, eller som en kombinasjon av disse. Hva gir mest mulig avfallsfrihet? Byggherrer og entreprenører er videre opptatt av en best mulig konkurransesituasjon for de som deltar, og derfor er også dokumentasjon, rapportering og kontroll viktig når det settes krav om avfallsfrie byggeplasser.

Last ned programmet

Lenke til strømming av programmet