Partnernettverket: Fagsamling forsvar – kompetanseløft innovative anskaffelser

Dette arrangementet er for ansatte og ledere i Forsvarets Forsvarsinstitutt, Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg. I tillegg til fagspesifikke arrangementer som dette, har vi fellesarrangementer for hele partnernettverket med et tilbud som treffer alle offentlige virksomheter enten man er en kommune, et fylke eller en statlig virksomhet.

Tidspunkt

Tirsdag 11. juni 2024 kl. 10:00 - 15:00

Sted

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Om arrangementet

I denne første partnersamlingen for forsvarsanskaffelser skal vi diskutere hvordan vi ligger an i forhold til å levere på departementets forventninger til innovasjon i forsvarsanskaffelser og om behovet for ytterligere systematisering av innovasjonsinnsatsen. Videre skal vi dykke dypere i bruken av markedsdialog og anskaffelsesprosedyrene som er best egnet for innovasjon. Vi kommer ikke utenom 30% klima og miljøhensyn i forsvarsanskaffelser, og vi får en case-gjennomgang av et innovasjonspartnerskap.

Dersom du ikke har anledning til å sette av en hel dag, eller du ikke finner alt like interessant, kan du delta på det du selv ønsker.

NB! Dette arrangementet er kun for ansatte og ledere fra Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsbygg. De fleste arrangementene fra LUP er åpne for både offentlige virksomheter og leverandører, og du finner en oversikt over dem her.

Program

(Programmet vil bli oppdatert med innhold og innledere etter hvert som vi nærmer oss gjennomføring)

10.00 Velkommen til samling, Harald Aas, innovasjonspådriver i LUP

10.10 Paneldebatt: Status innovative anskaffelser – Hvordan følger vi opp forventningene om innovasjon i våre forsvarsanskaffelser og er vi rigget for det? Er innovasjonsinnsatsen godt nok systematisert? FMA, FFI og Forsvarsbygg

10.40 Krav om 30% klima og miljøhensyn i forsvarsanskaffelser; – hvordan ligger vi an?

11.00 Dialog med markedet og innovasjonsvennlige anskaffelser Harald Aas, innovasjonspådriver i LUP

11.45 Lunsj

12.45 Prosedyrer og metoder for innovative anskaffelser Harald Aas, innovasjonspådriver i LUP

1345 Eksempel innovativ anskaffelse: Innovasjonspartnerskap (utvalgt case annonseres senere)

14.30 Spørsmål og svar om innovative anskaffelser Harald Aas, innovasjonspådriver i LUP

15.00 Avslutning og vel hjem!

Invitasjon fagsamling forsvar_kompetanseløft innovative anskaffelser_våren2024

Meld deg på