Stranda, Ørsta og Ålesund kommuner gjennomfører markedsdialog sammen for mer bærekraftige bygg

Stranda, Ørsta og Ålesund kommuner skal i de kommende år bygge brannstasjon, parkeringsanlegg, 5 skoler og en flerbrukshall – alle byggeprosjektene har miljøambisjoner, og de kommunale byggherrene ønsker en dialog med markedet for å finne de mest funksjonelle og optimale miljøvennlige løsningene. Hva kan leverandørene bidra med?
Påmelding snarest til : inge.bjordal@stranda.kommune.no

Tidspunkt

Fredag 7. desember 2018 kl. 09:00 - 16:00

Sted

Storfjord kulturhus, Øyna 1, 6200 Stranda

Om arrangementet

Stranda, Ørsta og Ålesund kommuner skal i de kommende år bygge brannstasjon, parkeringsanlegg, 5 skoler og en flerbrukshall – alle byggeprosjektene har miljøambisjoner, og de kommunale byggherrene ønsker en dialog med markedet; leverandører som entreprenører, under-entreprenører, fag-entreprenører, rådgiverbransjen og arkitekter mm. Kommunene ønsker å drøfte med regional og nasjonal bransje hvor høyt målene kan settes innenfor både energibruk og materialvalg. Det er ønskelig å optimalisere materialbruk, byggemetode og energiløsninger og se det i en sammenheng. Byggherrene ønsker innspill på løsninger og hvordan de kan oppnå miljømålene.

Prosjektene ønsker også at dette blir utviklings- og kompetanseheving for leverandørene i regionen. Leverandørene vil her få muligheten til å komme med innspill på hva de trenger å utvikle seg på, og diskutere hvordan dette kan integreres i byggeprosjektene.

Nye eller bedre miljø-løsninger i bygg krever hensiktsmessige gjennomføringsmodeller og kontrahering. På dialogkonferansen ser vi nærmere på samspillsmodeller som kan legge til rette for innovasjon og utvikling.

Det er ønskelig at også andre offentlige byggherrer og politikere deltar på dialogkonferansen for å se hvordan markedsdialog kan være nyttig mht bedre bygg og leverandørutvikling.

Se Doffin-utlysing her.

Les mer om byggeprosjektene og program for dialogkonferansen her