Dialogkonferanse i Tysvær kommune – Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

Tysvær kommune ligger i Nord-Rogaland, 10 minutter kjøring fra Haugesund. Anskaffelsen av ny ungdomsskole skal gjennomføres som en innovativ, offentlig anskaffelse hvor det legges opp til dialog og samspill med leverandører og fagmiljø i forkant av konkurransen.

Tidspunkt

Mandag 24. januar 2022 kl. 11:00 - 14:30

Sted

Tysværtunet, Tysvær kommune

Om arrangementet

Les mer om Ny ungdomsskole i Frakkagjerd her, samt kunngjøring.

Leverandørdialogen vil bestå av en dialogkonferanse og derpå en-til-en-møter med aktørene som ønsker det.

Påmeldingsfrist var 20. januar 2022. Her kan du lese referat fra dialogkonferansen

PROGRAM FOR DIALOGKONFERANSEN 24.januar  2022

 

11.00 Oppmøte – enkel servering
11.30 Velkommen og innledning Rådmann

Sigurd Eikje

11.40 Presentasjon av deltagerne
11.50 Om leverandørdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen ved Nasjonalt program for leverandørutvikling.

 

Stig Bang-Andersen
12.05 Tysvær kommune – hvilke målsettinger og behov forutsettes løst med den kommende anskaffelsen John Fredrik Rognsvaag
12.15 Planlagt anskaffelse – Pris og designkonkurranse med forhandling

Kontraktstrategi

Kristin Borander WSP
12.40 Områderegulering

Presentasjon av gjeldende regulering

John-Fredrik Rognsvaag
10 min.pause
13.00 Rom, funksjon og arealprogram Beate Aske Løtveit, AVEC
13.25 Teknisk Program Erik Østby, WSP
13.40 Kommunens målsettinger når det gjelder klima-, miljø- og energiløsninger ved Asplan Viak

 

Presentasjon av problemstillinger og konkrete utfordringer på de ulike områdene. Det legges opp til diskusjon og innspill på de ulike områdene.

Una Halvorsen, Asplan Viak
14.00 Hva skal dialogen bidra til, for interessentene, og for Tysvær kommune?

·       Markedsituasjon

·       Konkurranseform – pris og design med forhandling

·       Energi og miljøløsninger

·       Hva er fremtidens skole?

Dialog og informasjonsutvikling

Stig Bang-Andersen
14.20 Oppsummering og veien videre. Informasjon om én-til-én-møtene. Stig Bang-Andersen
Meld deg på