Dialogkonferanse Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Bodø kommune ønsker dialog med leverandører av e-helseløsninger som er interessert i å høre mer om kommunens fremtidsplaner og strategi. I tillegg ønsker kommunen å invitere andre interessenter og kommuner som ønsker å være medlyttere til dialogkonferansen. Bodø er også åpne for å invitere andre kommuner med i den videre anskaffelsesprosessen.

Tidspunkt

Tirsdag 14. november 2023 kl. 12:00 - 14:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Bodø kommune ønsker gjennom dialogen  å avdekke om det er interesse hos leverandørmarkedet til å være med i et utviklingsløp. Gjennom en dialogkonferanse ønsker kommunen å dele sine visjoner og ønsker for fremtidens løsninger for dokumentasjon, klinisk funksjonalitet og beslutningsstøtte, med tilhørende økosystem for deling av data. Kommunen vil presentere hva man tenker, og hvorfor man tenker slik.

Videre ønsker kommunen også å skissere hvilke fremtidsplaner man kan se for seg i det lange løp og få innspill fra leverandørene på kommunens tanker og ambisjoner.
Videre ønsker kommunen vi å opparbeide innsikt i leverandørenes planer for utvikling av nye løsninger eller funksjonalitet, eventuelt videreutvikling av allerede eksisterende løsninger.

Det er også ønskelig å få en riktig oppfatning av hva som er leverandørenes fremtidsløp og prioriteringer, og ambisjonsnivå for slik å kunne vurdere hva det er hensiktsmessig og
realistisk å starte med. På denne måten kan kommunen få et tydeligere bilde på hva som er «farbar» vei videre.

Dialogaktivitetene skal bestå av flere steg. Kommunen avholder først en dialogkonferanse der kommunen presenterer visjoner, ambisjoner og mål for anskaffelsen. I etterkant gjennomføres det en-til-en møter med leverandører der det er ønskelig at leverandørene kommer med ytterligere innspill på kommunens presentasjon. Videre er det ønskelig med en presentasjon fra leverandører der de presenterer fremtidsplaner og prioriteringer. Det kan også bli aktuelt å be om skriftlige innspill.

AGENDA:

  • Velkommen og bakgrunn for dialog v/LUP
  • Innledning v/Bodø Kommune
  • Bodø kommunes tanker og ønsker for fremtidig EPJ-funksjonalitet v/Bodø Kommune
  • Tanker og føringer for den kommende anskaffelsen v/Bodø kommune
  • Spørsmål og kommentarer fra leverandører v/LUP
  • Oppsummering og veien videre v/LUP og Bodø kommune

For mer informasjon kontakt Monica.Simone.Johannessen@bodo.kommune.no eller Riche.Vestby@lup.no 

 

Meld deg på