Fremtiden er utslippsfri, også på anleggsplassene

Partnere i LUP; Nye Veier og Statens vegvesen, i samarbeid med BaneNor, gir en status på mulighetsrommet for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren.
Forbered deg på overgangen til helt utslippsfrie byggeplasser. Dette vil du ikke gå glipp av!

Tidspunkt

Mandag 20. mars 2023 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Digitalt - via TEAMS

Om arrangementet

Flere oppdrag bestilt av Nye Veier, Bane NOR og Statens vegvesen vil presenteres:

  • Sintef har evaluert transportvirksomhetenes pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser.
  • Norconsult har vurdert tilgangen på kraft i fremtidige utbyggingsområder.
  • Multiconsult har vurdert potensialet for kraftproduksjon langs infrastruktur.
  • Vista analyse har gjort samfunnsøkonomiske vurderinger om utslippsfrie anleggsplasser.

Bli med på webinar og hør oppsummeringer av hovedfunn og anbefalinger. Det blir også en diskusjon om veien videre for arbeidet med utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren.

 

Når du har meldt deg på får du tilsendt en TEAMS-lenke du kan gå inn på for å delta i møtet.

 

Meld deg på