MerVerdi-rundebords-konferanse: VERDIEN AV FØRFASEN I FRAMTIDENS BYGGPROSJEKTER

Hvordan kan tidlige interessentsamtaler bidra til å øke samfunnsverdien av det vi bygger?

Dagens bygg skal gi rammer for et godt og bærekraftig samfunn og hjelpe oss å løse mange oppgaver. Samtidig øker vanskelighetsgraden i byggeprosjektene. Både erfaring og forskning bekrefter at kostnadsoverskridelser, budsjettsprekk og konflikter preger alt for mange viktige prosjekter, og hemmer viktig innovasjonskapasitet i både planlegging og produksjon av bygg.

Hvordan kan ulike aktører jobbe bedre, sammen, for å sikre at det vi bygger både blir en god samfunnsinvestering, gir optimal brukeropplevelse, er god arkitektur, gir levelige rammer for de som skal utvikle og bygge, og øker kompetansen i byggenæringen?

Nå må vi snakke bedre sammen – både før rammene legges, og underveis i prosjektene.

DOGA og LUP arrangerer derfor en rundebordsamtale som skal bidra til ny praksis for å bygge tillit og øke læring og endringskapasitet i byggenæringen.

Foto: Viktor Sakshaug, DOGA

Tidspunkt

Onsdag 22. november 2023 kl. 09:30 - 14:00

Sted

DOGA

Om arrangementet

 Design og arkitektur Norge (DOGA) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) inviterer representanter fra ulike deler av byggenæringen til en felles samtale om gode prosesser, bedre samarbeid, nye roller, kvalitet og felles mål. En viktig del av samtalen er hvordan de gode erfaringene kan overføres til ny praksis i flere prosjekter.

Samtalen har tre hovedfokus: Tillit, læring og innovasjon / endringskapasitet

Tillit: Tillit mellom aktørene i et prosjekt er en forutsetning for både læring og innovasjon. Allikevel er tillit mangelvare i mange byggeprosjekter – systemiske strukturer og ulike roller i prosjektene skaper motsetninger og drar deltakerne i ulike retninger. Hva kan gjøres tidlig i prosjektene for å bygge tillit?

Læring: Det er lite fokus på læring mellom prosjekter og prosjektorganisasjoner. Den enkelte leverandøren samler erfaring, men når den ikke deles taper alle. De større samfunnsmessige læringssløyfene mangler ofte helt – oppdragsgiver får ikke innsikt i sluttbrukerens erfaringer, og feil og mangler gjentas altfor ofte. Bør læringsstrategien være en del av førfasen i alle prosjekter?

Innovasjon: Bygg- og anleggsnæringen er en av hovedmotorene i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Det krever nytenkning og endringsvilje, men både anskaffelsesrutiner og gjennomføringsmodeller i næringen har forutsigbarhet som et hovedmål, og nye kontraktsformer har vist seg ikke tilstrekkelig for å få fart i omstillingen. Hvordan kan innovasjonsmål i de innledende fasene av et prosjekt få større effekt på anskaffelser og gjennomføring?

I alle de tre diskusjonene er fokus på hva som kan gjøres i de aller tidligste fasene av et byggeprosjekt, før mål og gjennomføringsstrategier er bestemt.

NB: Lukket arrangement. Vi samler et utvalg relevante aktører til en rundebordskonferanse om førfase i byggeprosjekter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post:

Cecilie M. Endresen, Innovasjonspådriver

997 02 688

Gørill Horrigmoe, Innovasjonspådriver

906 72 754