Leverandørkonferanse for felles journalløft

KS og LUP inviterer til leverandørkonferanse 30. januar. Tema er arbeidet med et felles journalløft som skal sikre kommunene bedre journalløsninger i samarbeid med leverandørmarkedet.

Tidspunkt

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 10:00 - 16:00

Sted

Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Om arrangementet

Informasjon og dialog

Leverandørene er viktige i arbeidet med et felles journalløft. Sammen med kommunene har de en viktig rolle i å utvikle og levere gode løsninger til kommunal sektor fremover. Hensikten med konferansen er å etablere en arena der alle landets kommuner og fylkeskommuner kan møte leverandørene innenfor journalmarkedet. Her kan kommunene få kunnskap og innsikt i hva markedet tilbyr, og hva kommunene kan vente seg av nye løsninger fremover. I tillegg vil det gis informasjon om kommunesektorens arbeid om felles rammer og anbefalinger for anskaffelse av journalløsninger, utarbeidet for å understøtte kommunene i fremtidige anskaffelsesprosesser.

Felles rammer og anbefalinger for anskaffelser

Standplass for leverandører

Målgruppen for konferansen er alle landets kommuner, fylkeskommuner og leverandører innenfor journalområdet til kommunal sektor. Alle leverandører vil få mulighet til å ha en stand, og det settes av god tid for at kommunene kan utforske standområdet og den enkelte leverandør for å få informasjon, bygge relasjoner og se eventuell demo av ulike løsninger.

Deltagelse på konferansen er kostnadsfritt for alle deltagere, men leverandører må betale en mindre sum for standplass. Eventuelle reisekostnader og/eller overnatting må bekostes av deltagerne selv.

Vi håper mange vil delta og bruke dagen til å bygge kompetanse og relasjoner på tvers av sektorer. Journalområdet trenger tett samarbeid i tiden som kommer.

Meld deg på