Hvordan kan start-ups og offentlige virksomheter drive med innovasjon sammen på en god måte?

Uløste behov i offentlig sektor som kilde til start ups og næringsutvikling. Men hvordan føre gode ideer til løsninger videre til kommersielle produkter og tjenester? Vi ser nærmere på dette i en workshop hos NTNU Accel i Trondheim.

Tidspunkt

Fredag 8. mars 2019 kl. 10:00 - 13:00

Sted

NTNU Accel, Kongens gt 30, Trondheim

Om arrangementet

Hvordan kan etablerte bedrifter og start-ups (små som store) innovere sammen med offentlig sektor? Hvilke muligheter finnes innenfor universet av innovative anskaffelser?

Offentlig virksomheter og bedrifter trenger kunnskap om hvordan møtes og samarbeide på en god måte, spesielt når det skal innoveres sammen.

Nasjonalt program for leverandørutvikling vil i en workshop hos NTNU Accel gjennomgå hvordan møtene og samarbeidet kan foregå innenfor mulighetene som bl.a. regelverket for offentlige anskaffelser har – ofte benevnt som innovative anskaffelser.

Tema: Utforsking av behov; Hvordan kan vi gjøre det sammen? Gode møteplasser; utgangspunktet for innovasjonsprosesser. Ulike fremgangsmåter for innovasjonsprosesser hvor offentlige og private aktører deltar. Mulighetsrom og virkemidler. Hvilke fordeler er det for offentlige aktører og bedrifter/leverandører å være i innovasjonsprosesser sammen?

Målgrupper: offentlige virksomheter, nye og etablerte bedrifter, gode innovasjonshjelpere.

Påmelding til: katja.samara@ntnuaccel.no

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Hilde Sætertrø i Nasjonalt program for leverandørutvikling.