Digital dialog for varsling av skred over vei

Innovasjonspartnerskap - Varsling av skred over vei

Tidspunkt

Fredag 8. januar 2021 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Digital markedsdialog. Lenke sendes i forkant til påmeldte.

Om arrangementet

Det finnes så mange snøskredpunkt at sikring med konvensjonelle tiltak vil ta flere tiår. Troms og Finnmark fylkeskommune har derfor en strategi på å ta i bruk forebyggende skredkontroll, varsling og ny teknologi for å få mest mulig sikring for pengene. Det er med andre ord et stort marked for innovative løsninger, og fra vår deltakelse i internasjonale skredfora vet vi at det også er et internasjonalt marked.

Fylkeskommunen har mottatt 10 millioner kroner til å gjennomføre et innovasjonspartnerskap,  kommersielle aktører for å utvikle et system som presist og effektivt kan detektere snøskred som har truffet vei, om det er kjøretøy inne i skredområdet og varsle om dette.

Første del av markedsdialogen vil være et to timers møte på Teams i regi av ITS Norway fredag den 8. januar 2021, kl 10:00 – 12:00.

Påmelding via sidene HER.

Andre del av markedsdialogen er en dialogkonferanse onsdag 27. januar 2021.

Formålet med dialogaktivitetene er å:

  • Informere markedet om prosjektet og utfordringene som ønskes løst
  • Informere om innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser
  • Få innspill fra leverandørene til hvordan man best kan løse utfordringene

Les mer om Innovasjonspartnerskapet HER. 

 

Meld deg på