Leverandørkonferanse for å redde Oslofjorden

Vil du være med på å gjøre Oslofjorden, vann og vassdrag på Østlandet renere og trygg å bruke? Har din bedrift en løsning? Leter din kommune etter bedre løsninger for kommunalt avløp? Bli med!

Tidspunkt

Tirsdag 18. april 2023 kl. 09:30 - 15:30

Sted

Oslo, Næringslivets Hus

Om arrangementet

Gjennom konferansen vil vi skape et engasjement og synliggjøre hvordan offentlige virksomheter kan bruke offentlig privat samarbeid for å redusere forurensning fra kommunalt avløp og fremme sirkulære løsninger.

Dette kan du forvente:

 • Kunnskap om teknologi som er klar til kjøp/bruk.
 • Eksempler på offentlige virksomheter som er i gang.
 • Hvordan du og din kommune kan bli med i videre samarbeid.

Målgruppe: Offentlige innkjøpere, kommunale VA-etater, virkemiddelapparat, politisk ledelse, leverandører av miljøteknologi, tjenester eller andre løsninger som kan bidra til å bedre miljøsituasjonen.

Program

Konferansier: Ingebjørg Harto, Daglig leder LUP

09:00 Kaffe og registrering

09:30 Velkommen og åpningssesjon

 • Hvordan samarbeide for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden og vann og vassdrag på Østlandet, v/Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder Viken fylkeskommune
 • Hvordan kan kommunene bidra for å redusere utfordringene for avløpshåndtering, v/Are Karlsen, ordfører Horten kommune
 • Status på gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, v/Jon Lasse Bratli, prosjektleder Oslofjordprosjektet, Miljødirektoratet

10:15 Offentlige virksomheter presenterer behov og eksempler

 • «Innovann» – Overvannshåndtering i fortettete byforsteder v/Hans Thoresen, Bærum kommune
 • Fremtidsrettede løsninger for slambehandling v/ Alexander Vedeler, Drammen kommune
 • Fellesinitiativ – anskaffelse av sekundærrenseanlegg med nitrogenfjerning v/Arne Harr, Norsk Vann

11:00 Leverandørene presenterer sine løsninger

11:30 Lunsj og mingling

12:30 Leverandørene presenterer sine løsninger (fortsetter).

13:15 Kaffe og mingling

13:45 Leverandørene presenterer sine løsninger (fortsetter).

14:15 Innspill og veien videre

 • Vi fordøyer innspillene fra dagen og presenterer hvordan kommunene kan komme i gang med å jobbe med sine behov og utfordringer.
 • Hvilke behov og utfordringer har din kommune?
 • I etterkant av sesjonen følger LUP opp kommuner som ønsker å koble seg på prosesser som er i gang, eller har nye behov.
 • Brett opp ermene for en konstruktiv og lærerik prosess!

15:00 Slutt

Arrangører og partnere

Osloregionen Interkommunalt politisk råd (IPR) og Østlandssamarbeidet har begge besluttet å understøtte kommunene og fylkeskommunene i gjennomføring av tiltak som bidrar til bedringen av miljøtilstanden i Oslofjorden.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) sin oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp. LUP er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser.

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.

Vannklyngen er en medlemsorganisasjon med medlemsbedrifter som representerer vannbransjen i Norge.

Startup Norway is a private organization born in 2011 to support the entrepreneurial ecosystem in Norway. Startup Norway is a project-based organization, operating several projects and initiatives from Norway and the Nordics.

Kontaktpersoner:

Eva Næss Karlsen, Osloregionen

Elisabeth Smith, Leverandørutviklingsprogrammet

Morten Stemre, Østlandssamarbeidet

Meld deg på