Dialogkonferanse Ibsenbiblioteket – et nasjonalt formidlings- og opplevelsessenter

Ibsenbiblioteket skal være både bibliotek, innbyggerservice og Ibsen formidlingssenter.
Etter godt behovsarbeid med samfunns- og innbyggerinvolvering, med en avgjørelse om Kulturkvartalet som lokalisering, og med valg av konseptet "Trekrone" utviklet av arkitektfirmaene Kengo Kuma & Associates og MAD arkitekter, inviterer nå Skien kommune til en dialog med markedet.

Bilde: Kengo Kuma & Associates og MAD arkitekter

Tidspunkt

Tirsdag 22. august 2023 kl. 12:00 - 16:00

Sted

Ibsenhuset, Skien

Om arrangementet

Ibsenbiblioteket har vært igjennom en prosess over flere år. Vedtak om ramme for
prosjektet er nå vedtatt og prosjektet har nå et behov for å kalibreres. Det er viktig at det
er en tydelig forståelse hos alle involverte i prosjektet om hva man skal ivareta og oppnå.

Skien kommune ber derfor om innspill på konkrete områder som har innvirkning på
prosjektets måloppnåelse.

Det ønskes dialog med mulige entreprenører, leverandører eller konsortier innen bygg,
digitale løsninger, formidlingsdesign og andre relevante fagområder som kan bidra til å
skape et innovativt ikonbygg for fremtiden.

Se mer informasjon i vedlagt: Invitasjon Dialogkonferanse Ibsenbiblioteket

Mer informasjon om Ibsenbilblioteket

Link til veiledende kunngjøring på DOFFIN

 

Meld deg på