Informasjonsmøte: Utlysning av midler til innovative anskaffelser 2020

I løpet av 2020 vil Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyse ut til sammen inntil 105 millioner kroner til hver sin variant av innovative anskaffelser. Utlysningene gjøres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Difi.

Tidspunkt

Onsdag 15. januar 2020 kl. 10:00 - 11:30

Sted

Forskningsrådet, Drammensveien 288

Om arrangementet

Arrangementer er for offentlige innkjøpere enten du er prosjektleder innen et fagområde eller du jobber med anskaffelser. Midler fra disse ordningene skal stimulere til samarbeid mellom offentlige innkjøpere og private tilbydere i tilfeller der eksisterende løsninger må tilpasses behovene eller der det må utvikles nye løsninger; såkalt anskaffelse av innovasjon.

Program

09.30 – 10.00    Registrering og mingling

10.00 – 10.10    Velkommen v/Jesper W. Simonsen

10.10 – 10.55    Om utlysningene
v/Idun Lyngstad, Forskningsrådet og Sunniva Jonassen Fjelde, Innovasjon Norge

10.55 – 11.30    Om mulighet for veiledning og støtte til gjennomføring av prosjektene
v/Harald Aas, LUP og Johan Englund, Difi

Lenke til arrangementinfo

Påmelding