Kalender

På våre nasjonale og regionale møteplasser gjennomfører vi leverandørkonferanser og dialogaktiviteter i tilknytning til pilotprosjektene, samt fremmer innkjøps- og leverandørfaglig kompetanse.

Kalenderarkiv

Informasjonsmøte Pilot-E: Utslippsfri nyttetransport
Dialogkonferanse om etablering av 2 «energifabrikker»
Tilbudskonferanse, Munkerud barnehage
Dialogkonferanse: Os kommune i Hedmark inviterer til dialog om utvikling av bygg i sentrum
Fremtidens digitale energiløsninger
Dialogmøte/workshop om FoU-prosjekt, Trondheim kommune (Granåsenprosjektet)
Stavanger kommune: Markedsdialog om innovasjonspartnerskap
Innovative anskaffelser bidrar til partnerskap for morgendagens løsninger – Innovasjonstalen 2017
Dialogkonferanse: Utvikling av fremtidens hurtigbåter
Dialogkonferanse: Innovasjonscampus Steinkjer og Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus
Dialogkonferanse: Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg og rehabilitering av Kviteseid skole
Bygg i Tre-konferanse / dialogkonferanse om 2 byggeprosjekter
Dialogkonferanse: Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
NHO´s Anskaffelseskonferanse 2017
Grønne innovative anskaffelser – pådriver for regional utvikling og innovasjon?
Dialogkonferanse: IT-støtte for saksbehandling
Dialogkonferanse: Elektronisk medisineringsstøtte
Dialogkonferanse: Utvikling av Granåsen
Grønt byggskifte
Fremtidens svømmehaller
Dialogkonferanse: Nye Førde sjukehus
Dialogkonferanse: Velferdsteknologi, Trondheim kommune
Digitale løsninger for oppvekstsektoren – samarbeidsmøte
Programmets Årskonferanse 2017
Innovasjonspartnerskap – seminar
Dialogkonferanse