Kalender

På våre nasjonale og regionale møteplasser gjennomfører vi leverandørkonferanser og dialogaktiviteter i tilknytning til pilotprosjektene, samt fremmer innkjøps- og leverandørfaglig kompetanse.

Kalenderarkiv

Dialogkonferanse – videosamtale med AMK
Startprogram for innovative anskaffelser Mo i Rana
Invitasjon til nettverksmøte for sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer
Dialogkonferanse – automatisk miljøovervåking, Miljødirektoratet
Vil du være med å utvikle hydrogenproduksjon og -distribusjon av innestengt kraft fra småkraftverk?
Innkjøpsmakt gir grønne innovasjoner
INNOVATION PROCUREMENT EXCHANGE: BOOSTING PUBLIC SECTOR BUYERS AND INNOVATIVE SUPPLIERS
Markedsdialog sveiseteknologi – Fjordkryssingsprosjektet
Invitasjon til dialogkonferanse om sirkulær anskaffing av møblar
Hvordan sette krav om avfallsfrie byggeplasser?
Dialogkonferanse Ski vest – ny ungdomsskole og barnehage
Dialogkonferanse utvikling av innovative sekundærrenseanlegg
Industri, fagmiljø og entreprenører inviteres til å utvikle rimeligere løsninger for bruer over 40 meter
Arendalsuka: Innovative anskaffelser – medisin for omstilling?
Dialogue conference: How can we help more refugees recieve Information, Councelling and Legal Assistance?
Invitasjon til dialogkonferanse vedr. prosjektering og bygging av Hov ungdomsskole
Næringslivet presenterer grønne løsninger for Oslo kommune
Ny leverandørkonferanse – Nytt sykehus i Drammen
Samling 4: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»
Vi må ha mer miljøvennlig kunstgress – mer optimale løsninger etterlyses
Helse Bergen inviterer til markedsdialog
Zero is the new Hero: Big buyers joining forces to achieve zero emission construction sites
Innsiktworkshop – avfallsfrie byggeplasser
Forsknings- og innovasjonsmidler til bruk for utvikling av utslippsfri turisttransport på Geirangerfjorden
Dialogkonferanse – Smartere Transport
Dialogmøte om stordata-bruk for å samle reisedata
Avfallsfrie byggeplasser – dialogkonferanse
Frokostmøte om Innovative Anskaffelser i Kirkenes
Leverandører som reduserer CO2-utslipp i bygg inviterer offentlige byggherrer til dialogkonferanse
Nå starter arbeidet med utslippsfri turist-sjøtransport i Geirangerfjorden
Dialogkonferanse om Nytt fylkeshus i Skien
Omvendt dialogkonferanse: Smarte byer – hvordan tilgjengeliggjøre og nyttiggjøre seg av data?
Trøndelag utfordrer næringslivet til nye, fremtidsrettede former for fjordkryssing
Informasjonsmøte Oslo: 100 millioner kroner lyses ut til innovative anskaffelser!
Seminar; offentlig-privat innovasjon, Lillehammer
Seminar; offentlig-privat innovasjon, Hamar
Hvordan kan start-ups og offentlige virksomheter drive med innovasjon sammen på en god måte?
Dialogkonferanse Nytt sykehus i Drammen – sikkerhet, lås og beslag
Anskaffelse av innovasjon i Møre og Romsdal
Informasjonsmøte Bergen: offentlig-privat innovasjon
Samling 3 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Samling 3: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»
Dialogkonferanse om morgendagens sykehjem, Moelv.
Innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser i Trondheim
Dialogkonferanse om løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke
Dialog – én til én-møter – om fremtidens analysehall på Nytt sykehus i Drammen
Innovative anskaffelser som et verktøy for å nå målsettinger om et fremtidsrettet og bærekraftig Ringerike
Digital dialogkonferanse om system for delegering av myndighet og tilgangsstyring
Skal du selge til det offentlige?
Dialogkonferanse om tolketjenester
Vil du selge til det offentlige?
Samling 2 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Stranda, Ørsta og Ålesund kommuner gjennomfører markedsdialog sammen for mer bærekraftige bygg
Dialog/frokostmøte om næringsutvikling i landsbykonsept på Strømme
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
Grønt byggskifte
Digitale løsninger for oppvekstsektoren – samarbeidsmøte