Kalender

På våre nasjonale og regionale møteplasser gjennomfører vi leverandørkonferanser og dialogaktiviteter i tilknytning til pilotprosjektene, samt fremmer innkjøps- og leverandørfaglig kompetanse.

Kalenderarkiv

Dialogkonferanse – designstøtte til «Mobility as a service»
Stranda, Ørsta og Ålesund kommuner gjennomfører markedsdialog sammen for mer bærekraftige bygg
Startprogram for anskaffelse av innovasjon
Scaling Up the Green Innovations
Hvordan sikre at kommuner og private IT-leverandører oppnår en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene?
Dialogkonferanse om klimagassreduksjon i grunnarbeider
Workshop systemorientert design for mer miljøvennlige kunstgressbaner
Hvordan skaffer du din kommune de mest miljøvennlige løsningene?
Bærekraftige bygg – fra idé til realisering – samling 2
Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Dialogkonferanse om «Færder Energifabrikk»
Dialogkonferanse om energiløsninger for Bamble vgs.
Fra ide til handling – Lynkurs i innovative anskaffelser Stavanger
Velferdsteknologi i Hallingdal – fagdag og markedsdialog
Fra ide til handling – innovative anskaffelser Bergen
Kraftbransjen innoverer – også innen sikringsløsninger av samfunnskritiske anlegg
Webinar om utslippsfrie byggeplasser – utsatt til 13. november
Kan et intelligent SD-anlegg gi Levanger kommune lavere energikostnad og bedre bruker-komfort i skolebygg?
Bærekraftige bygg – fra idé til realisering
Malvik kommune ønsker innspill på hvordan bygge mest mulig miljøvennlig ny ungdomsskole
Innovative anskaffelser for ledere
Dialogmøte om utslippsfrie byggeplasser i Oslo: Bymiljøtetaten og Omsorgsbygg
Nisjemulighet innen utslippsfri byggeplass: mobil batteripakke
Dialogmøte – innovasjonspartnerskap «Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!»
Learn from the very best- how to achieve your smart city goals?
Dialogkonferanse sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer
Startprogram for innovative anskaffelser Tromsø
Dialogmøte medisinsk avstandsoppfølging
Dialogmøte/workshop: Innovative anskaffelser av grønne bygg i Porsgrunn og Skien
Innovative anskaffelser i Rogaland
Workshop med matchmaking – Nyskapende pasientforløp
Startprogram for statlige partnere i programmet
Seminar om bygging av funksjonelle helse- og omsorgsbygg i Trøndelag
Dialogkonferanse om Longyearbyen flyteterminal – Avlyst!
Markedsdialog – fremtidens digitale løsninger for barnevernet
Leverandørkonferanse om klimasmart avfallstransport
Dialogkonferanse om utvikling av nye løsninger for broer og fjordkrysning
Arendalsuka: Hva hindrer innovasjon i offentlige anskaffelser?
Dialogkonferanse: Nytt sykehus i Drammen – byggnær teknologi
Dialogkonferanse Nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet
Innspillsmøte om bruk av livssykluskostnader (LCC) i konkurranser
Nettverkssamling – byggeri for fremtiden
Opplæringsløp om Skytjenester for innkjøpere og leverandører
Tilbudskonferanse 1000 bygg – 10.000 muligheter
Robotisering- Hva er mulighetsrommet og hvordan integrere dette med eksisterende løsninger?
Startprogram for innovative anskaffelser Kristiansand
Dialomøte utbygging av sentrumsområde i Hov
Felles initiativ om infrastruktur for innkjøp av digitale læringsmidler!
Nettverksfrokost: Hvordan selge til det offentlige?
Seminar om materialvalg i nytt regjeringskvartal
Samling 3 i Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Startskuddet går for fremtidsrettede ERP-systemer
Startprogram Innovative anskaffelser – Telemark
Startprogram og innovative anskaffelser i Østfold
Dialogkonferanse – miljøvennlig, helhetlig og kostnadseffektiv renovasjonstjeneste
Dialogkonferanser – nyskapende pasientforløp
Startprogram Innovative anskaffelser – Vestfold
Dialogkonferanse – Utvikling av Geitvågen bad og friluftsområde
Startprogram Innovative anskaffelser – Telemark
Store prosjekter i Nordland – er vi klar? Konferanse om innovative anskaffelser som regional innovasjonsmotor
Leverandører, FoU-aktører og andre kommuner inviteres til samarbeid om å utvikle nye løsninger for spesialpedagogikk i oppvekstsektoren
Orientering-/delingsmøte – fremtidens digitale helseinstitusjon/sykehjem
Startprogram for innovative anskaffelser Bergen
Dialogkonferanse Prosjekt Livsvitenskap, Universitetet i Oslo
Startprogram innovative anskaffelser Ålesund
Samling 2: Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Dialogkonferanse – Atrå ungdomsskole med flerbrukshus
Leverandørkonferanse – Nytt sykehus i Drammen
Seminar/Webinar: Innovasjonspartnerskap – introduksjon for leverandører
Dialogmøte – anskaffelse av faglig støtte og prosessbistand til arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
Seminar: Hvordan utarbeide og implementere anskaffelsesstrategier som inneholder innovasjon?
Startprogram – Innovative anskaffelser i Drammen kommune
Dialogkonferanse: Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst
Startprogram innovative anskaffelser i Molde
Dialogkonferanse – Fremtidens ungdomsskole i Bamble med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten
Markedsdialog 1000 bygg – 10000 muligheter
Sykehusinnkjøp HF inviterer til dialogkonferansen 2018
Leverandørkonferanse: Smart energibruk og lagring av SOLENERGI
Nasjonal møteplass om digitale løsninger i oppvekstsektoren
Dialogkonferanse om Tunnelsikkerhet
Samling 1: Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Startprogram for innovative anskaffelser i Oslo
Brukernært utstyr innen velferdsteknologi – Værnesregionen inviterer til markedsdialog
Startprogram innovative anskaffelser i Kristiansund
Moving Innovations from Pilots to Scale
Frokostmøte: Grønn transport i bygg- og anleggsvirksomhet
Dialogkonferanse – pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende
Erfaringssamling om innovativ anskaffelse av velferdsteknlogi
Markedsdialog – digitale løsninger i barnevernet
Årskonferansen for innovative anskaffelser 2018
Dialogkonferanse om etablering av nytt vaskeri
Nytt sykehus i Drammen: Forberedende møte til Leverandørkonferansen 11.april
Webinar om klimasmarte anskaffelser
Workshop om digitalisering av byggebransjen
Dialog for bedre undervisningsbygg og laboratorium på NTNU i Trondheim
Energismarte bygg
Dialog/frokostmøte om næringsutvikling i landsbykonsept på Strømme
Digitalisering av håndbøkene – invitasjon til markedsdialog med Statens vegvesen
Dialogkonferanse: Bistand til analyser i Nasjonal transportplan
Dialogkonferanse Nye Veier – hvordan utvikle kontrakter for drift av vei?
Vi vil ha utslippsfrie byggeplasser i Midt-Norge
Ski-VM uten snø? Nei!! Bli med å finn løsninger på snøproduksjon i Granåsen Trondheim
KURS: Best Value metoden – prestasjonsinnkjøp
Bli med å skape fremtidens digitale løsninger for barnevernet – dialogkonferanse
Dialog med leverandører for smarte løsninger i ny vanntunnel i Trondheim
Dialog om trygghets- og mestringsskapende teknologi i Halden kommune
Dialog om felles digitale løsninger for oppvekstsektoren i Nye Asker
Statens vegvesen inviterer til markedsdialog om Digitalisering av håndbøkene
BVP-seminar, erfaringer fra de første pilotene
Frokostmøte: Effekter av innovative anskaffelser
Felles erfaringsutvekslingssamling om bærekraftige bygg for 3 regionale nettverk
Konferanse om anskaffelser i hovedstadsregionen
Hvordan utarbeide og implementere anskaffelsesstrategier som inneholder innovasjon?
Lær om Best Value Procuement (BVP) på Bygg reis deg
Horisont 2020-seminar om samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering
Dialogkonferanse – utvikling av digitale tjenester
Statsbygg: Leverandørkonferanse om bygging av 50 boliger på Svalbard
Samling i nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag
Markedsdialog om industrialisering av spesialrom i sykehus
Fagseminar om «grønne bygg»
Dialogkonferanse – velferdsteknologiplattform og trygghetspakke
Dialogkonferanse om digitale trygghetsalarmer
Robotisering i offentlig sektor – lær av Norges første kommunale robot!
Oppstart «Fremtidens hurtigbåt» – fylkeskommunalt samarbeid
Hvordan få med gründerselskaper i anbudsprosessene?
Informasjonsmøte Pilot-E: Utslippsfri nyttetransport
Dialogkonferanse om etablering av 2 «energifabrikker»
Tilbudskonferanse, Munkerud barnehage
Dialogkonferanse: Os kommune i Hedmark inviterer til dialog om utvikling av bygg i sentrum
Fremtidens digitale energiløsninger
Dialogmøte/workshop om FoU-prosjekt, Trondheim kommune (Granåsenprosjektet)
Stavanger kommune: Markedsdialog om innovasjonspartnerskap
Innovative anskaffelser bidrar til partnerskap for morgendagens løsninger – Innovasjonstalen 2017
Dialogkonferanse: Utvikling av fremtidens hurtigbåter
Dialogkonferanse: Innovasjonscampus Steinkjer og Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus
Dialogkonferanse: Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg og rehabilitering av Kviteseid skole
Bygg i Tre-konferanse / dialogkonferanse om 2 byggeprosjekter
Dialogkonferanse: Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
NHO´s Anskaffelseskonferanse 2017
Grønne innovative anskaffelser – pådriver for regional utvikling og innovasjon?
Dialogkonferanse: IT-støtte for saksbehandling
Dialogkonferanse: Elektronisk medisineringsstøtte
Dialogkonferanse: Utvikling av Granåsen
Grønt byggskifte
Fremtidens svømmehaller
Dialogkonferanse: Nye Førde sjukehus
Dialogkonferanse: Velferdsteknologi, Trondheim kommune
Digitale løsninger for oppvekstsektoren – samarbeidsmøte
Programmets Årskonferanse 2017
Innovasjonspartnerskap – seminar
Dialogkonferanse