Kalender

På våre nasjonale og regionale møteplasser gjennomfører vi leverandørkonferanser og dialogaktiviteter i tilknytning til pilotprosjektene, samt fremmer innkjøps- og leverandørfaglig kompetanse.

Kalenderarkiv

Arendalsuka: Innovative anskaffelser – medisin for omstilling?
Dialogue conference: How can we help more refugees recieve Information, Councelling and Legal Assistance?
Invitasjon til dialogkonferanse vedr. prosjektering og bygging av Hov ungdomsskole
Næringslivet presenterer grønne løsninger for Oslo kommune
Ny leverandørkonferanse – Nytt sykehus i Drammen
Samling 4: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»
Vi må ha mer miljøvennlig kunstgress – mer optimale løsninger etterlyses
Helse Bergen inviterer til markedsdialog
Zero is the new Hero: Big buyers joining forces to achieve zero emission construction sites
Innsiktworkshop – avfallsfrie byggeplasser
Forsknings- og innovasjonsmidler til bruk for utvikling av utslippsfri turisttransport på Geirangerfjorden
Dialogkonferanse – Smartere Transport
Dialogmøte om stordata-bruk for å samle reisedata
Avfallsfrie byggeplasser – dialogkonferanse
Frokostmøte om Innovative Anskaffelser i Kirkenes
Leverandører som reduserer CO2-utslipp i bygg inviterer offentlige byggherrer til dialogkonferanse
Nå starter arbeidet med utslippsfri turist-sjøtransport i Geirangerfjorden
Dialogkonferanse om Nytt fylkeshus i Skien
Omvendt dialogkonferanse: Smarte byer – hvordan tilgjengeliggjøre og nyttiggjøre seg av data?
Trøndelag utfordrer næringslivet til nye, fremtidsrettede former for fjordkryssing
Informasjonsmøte Oslo: 100 millioner kroner lyses ut til innovative anskaffelser!
Seminar; offentlig-privat innovasjon, Lillehammer
Seminar; offentlig-privat innovasjon, Hamar
Hvordan kan start-ups og offentlige virksomheter drive med innovasjon sammen på en god måte?
Dialogkonferanse Nytt sykehus i Drammen – sikkerhet, lås og beslag
Anskaffelse av innovasjon i Møre og Romsdal
Informasjonsmøte Bergen: offentlig-privat innovasjon
Samling 3 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Samling 3: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»
Dialogkonferanse om morgendagens sykehjem, Moelv.
Innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser i Trondheim
Fra ide til handling – innovative anskaffelser Agder
Dialogkonferanse om løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke
Dialog – én til én-møter – om fremtidens analysehall på Nytt sykehus i Drammen
Innovative anskaffelser som et verktøy for å nå målsettinger om et fremtidsrettet og bærekraftig Ringerike
Digital dialogkonferanse om system for delegering av myndighet og tilgangsstyring
Skal du selge til det offentlige?
Dialogkonferanse om tolketjenester
Vil du selge til det offentlige?
Dialogmøte om systemer for å lagre og håndtere digitale mediefiler
Frokostmøte: Anskaffelse av sak- og arkivsystem som skytjeneste
Samling 2 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Startprogram innovative anskaffelser for bedrifter i Virke
Best Value Procurement og lokal næringsutvikling? Hva får vi til med nytt museumsbygg?
Dialogkonferanse – designstøtte til «Mobility as a service»
Stranda, Ørsta og Ålesund kommuner gjennomfører markedsdialog sammen for mer bærekraftige bygg
Startprogram for anskaffelse av innovasjon
Collaborative efforts on Zero Emission Construction Sites (ZemCons)
Scaling Up the Green Innovations
Hvordan sikre at kommuner og private IT-leverandører oppnår en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene?
Dialogkonferanse om klimagassreduksjon i grunnarbeider
Workshop systemorientert design for mer miljøvennlige kunstgressbaner
Hvordan skaffer du din kommune de mest miljøvennlige løsningene?
Bærekraftige bygg – fra idé til realisering – samling 2
Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Dialogkonferanse om «Færder Energifabrikk»
Dialogkonferanse om energiløsninger for Bamble vgs.
Fra ide til handling – Lynkurs i innovative anskaffelser Stavanger
Velferdsteknologi i Hallingdal – fagdag og markedsdialog
Fra ide til handling – innovative anskaffelser Bergen
Kraftbransjen innoverer – også innen sikringsløsninger av samfunnskritiske anlegg
Webinar om utslippsfrie byggeplasser – utsatt til 13. november
Kan et intelligent SD-anlegg gi Levanger kommune lavere energikostnad og bedre bruker-komfort i skolebygg?
Bærekraftige bygg – fra idé til realisering
Malvik kommune ønsker innspill på hvordan bygge mest mulig miljøvennlig ny ungdomsskole
Innovative anskaffelser for ledere
Dialogmøte om utslippsfrie byggeplasser i Oslo: Bymiljøtetaten og Omsorgsbygg
Nisjemulighet innen utslippsfri byggeplass: mobil batteripakke
Dialogmøte – innovasjonspartnerskap «Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!»
Learn from the very best- how to achieve your smart city goals?
Dialogkonferanse sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer
Startprogram for innovative anskaffelser Tromsø
Dialogmøte medisinsk avstandsoppfølging
Dialogmøte/workshop: Innovative anskaffelser av grønne bygg i Porsgrunn og Skien
Innovative anskaffelser i Rogaland
Workshop med matchmaking – Nyskapende pasientforløp
Startprogram for statlige partnere i programmet
Seminar om bygging av funksjonelle helse- og omsorgsbygg i Trøndelag
Dialogkonferanse om Longyearbyen flyteterminal – Avlyst!
Markedsdialog – fremtidens digitale løsninger for barnevernet
Leverandørkonferanse om klimasmart avfallstransport
Dialogkonferanse om utvikling av nye løsninger for broer og fjordkrysning
Arendalsuka: Hva hindrer innovasjon i offentlige anskaffelser?
Dialogkonferanse: Nytt sykehus i Drammen – byggnær teknologi
Dialogkonferanse Nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet
Innspillsmøte om bruk av livssykluskostnader (LCC) i konkurranser
Nettverkssamling – byggeri for fremtiden
Opplæringsløp om Skytjenester for innkjøpere og leverandører
Tilbudskonferanse 1000 bygg – 10.000 muligheter
Robotisering- Hva er mulighetsrommet og hvordan integrere dette med eksisterende løsninger?
Startprogram for innovative anskaffelser Kristiansand
Dialomøte utbygging av sentrumsområde i Hov
Felles initiativ om infrastruktur for innkjøp av digitale læringsmidler!
Nettverksfrokost: Hvordan selge til det offentlige?
Seminar om materialvalg i nytt regjeringskvartal
Samling 3 i Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Startskuddet går for fremtidsrettede ERP-systemer
Startprogram Innovative anskaffelser – Telemark
Startprogram og innovative anskaffelser i Østfold
Dialogkonferanse – miljøvennlig, helhetlig og kostnadseffektiv renovasjonstjeneste
Dialogkonferanser – nyskapende pasientforløp
Startprogram Innovative anskaffelser – Vestfold
Dialogkonferanse – Utvikling av Geitvågen bad og friluftsområde
Startprogram Innovative anskaffelser – Telemark
Store prosjekter i Nordland – er vi klar? Konferanse om innovative anskaffelser som regional innovasjonsmotor
Leverandører, FoU-aktører og andre kommuner inviteres til samarbeid om å utvikle nye løsninger for spesialpedagogikk i oppvekstsektoren
Orientering-/delingsmøte – fremtidens digitale helseinstitusjon/sykehjem
Startprogram for innovative anskaffelser Bergen
Dialogkonferanse Prosjekt Livsvitenskap, Universitetet i Oslo
Startprogram innovative anskaffelser Ålesund
Samling 2: Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Dialogkonferanse – Atrå ungdomsskole med flerbrukshus
Leverandørkonferanse – Nytt sykehus i Drammen
Seminar/Webinar: Innovasjonspartnerskap – introduksjon for leverandører
Dialogmøte – anskaffelse av faglig støtte og prosessbistand til arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
Seminar: Hvordan utarbeide og implementere anskaffelsesstrategier som inneholder innovasjon?
Startprogram – Innovative anskaffelser i Drammen kommune
Dialogkonferanse: Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst
Startprogram innovative anskaffelser i Molde
Dialogkonferanse – Fremtidens ungdomsskole i Bamble med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten
Markedsdialog 1000 bygg – 10000 muligheter
Sykehusinnkjøp HF inviterer til dialogkonferansen 2018
Leverandørkonferanse: Smart energibruk og lagring av SOLENERGI
Nasjonal møteplass om digitale løsninger i oppvekstsektoren
Dialogkonferanse om Tunnelsikkerhet
Samling 1: Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger
Startprogram for innovative anskaffelser i Oslo
Brukernært utstyr innen velferdsteknologi – Værnesregionen inviterer til markedsdialog
Startprogram innovative anskaffelser i Kristiansund
Moving Innovations from Pilots to Scale
Frokostmøte: Grønn transport i bygg- og anleggsvirksomhet
Dialogkonferanse – pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende
Erfaringssamling om innovativ anskaffelse av velferdsteknlogi
Markedsdialog – digitale løsninger i barnevernet
Årskonferansen for innovative anskaffelser 2018
Dialogkonferanse om etablering av nytt vaskeri
Nytt sykehus i Drammen: Forberedende møte til Leverandørkonferansen 11.april
Webinar om klimasmarte anskaffelser
Workshop om digitalisering av byggebransjen
Dialog for bedre undervisningsbygg og laboratorium på NTNU i Trondheim
Energismarte bygg
Dialog/frokostmøte om næringsutvikling i landsbykonsept på Strømme
Digitalisering av håndbøkene – invitasjon til markedsdialog med Statens vegvesen
Dialogkonferanse: Bistand til analyser i Nasjonal transportplan
Dialogkonferanse Nye Veier – hvordan utvikle kontrakter for drift av vei?
Vi vil ha utslippsfrie byggeplasser i Midt-Norge
Ski-VM uten snø? Nei!! Bli med å finn løsninger på snøproduksjon i Granåsen Trondheim
KURS: Best Value metoden – prestasjonsinnkjøp
Bli med å skape fremtidens digitale løsninger for barnevernet – dialogkonferanse
Dialog med leverandører for smarte løsninger i ny vanntunnel i Trondheim
Dialog om trygghets- og mestringsskapende teknologi i Halden kommune
Dialog om felles digitale løsninger for oppvekstsektoren i Nye Asker
Statens vegvesen inviterer til markedsdialog om Digitalisering av håndbøkene
BVP-seminar, erfaringer fra de første pilotene
Frokostmøte: Effekter av innovative anskaffelser
Felles erfaringsutvekslingssamling om bærekraftige bygg for 3 regionale nettverk
Konferanse om anskaffelser i hovedstadsregionen
Hvordan utarbeide og implementere anskaffelsesstrategier som inneholder innovasjon?
Lær om Best Value Procuement (BVP) på Bygg reis deg
Horisont 2020-seminar om samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering
Dialogkonferanse – utvikling av digitale tjenester
Statsbygg: Leverandørkonferanse om bygging av 50 boliger på Svalbard
Samling i nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag
Markedsdialog om industrialisering av spesialrom i sykehus
Fagseminar om «grønne bygg»
Dialogkonferanse – velferdsteknologiplattform og trygghetspakke
Dialogkonferanse om digitale trygghetsalarmer
Robotisering i offentlig sektor – lær av Norges første kommunale robot!
Oppstart «Fremtidens hurtigbåt» – fylkeskommunalt samarbeid
Hvordan få med gründerselskaper i anbudsprosessene?
Informasjonsmøte Pilot-E: Utslippsfri nyttetransport
Dialogkonferanse om etablering av 2 «energifabrikker»
Tilbudskonferanse, Munkerud barnehage
Dialogkonferanse: Os kommune i Hedmark inviterer til dialog om utvikling av bygg i sentrum
Fremtidens digitale energiløsninger
Dialogmøte/workshop om FoU-prosjekt, Trondheim kommune (Granåsenprosjektet)
Stavanger kommune: Markedsdialog om innovasjonspartnerskap
Innovative anskaffelser bidrar til partnerskap for morgendagens løsninger – Innovasjonstalen 2017
Dialogkonferanse: Utvikling av fremtidens hurtigbåter
Dialogkonferanse: Innovasjonscampus Steinkjer og Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus
Dialogkonferanse: Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg og rehabilitering av Kviteseid skole
Bygg i Tre-konferanse / dialogkonferanse om 2 byggeprosjekter
Dialogkonferanse: Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
NHO´s Anskaffelseskonferanse 2017
Grønne innovative anskaffelser – pådriver for regional utvikling og innovasjon?
Dialogkonferanse: IT-støtte for saksbehandling
Dialogkonferanse: Elektronisk medisineringsstøtte
Dialogkonferanse: Utvikling av Granåsen
Grønt byggskifte
Fremtidens svømmehaller
Dialogkonferanse: Nye Førde sjukehus
Dialogkonferanse: Velferdsteknologi, Trondheim kommune
Digitale løsninger for oppvekstsektoren – samarbeidsmøte
Programmets Årskonferanse 2017
Innovasjonspartnerskap – seminar
Dialogkonferanse