Kalender

På våre nasjonale og regionale møteplasser gjennomfører vi leverandørkonferanser og dialogaktiviteter i tilknytning til pilotprosjektene, samt fremmer innkjøps- og leverandørfaglig kompetanse.

Kalenderarkiv

Dialogkonferanse: Bistand til analyser i Nasjonal transportplan
Dialogkonferanse Nye Veier – hvordan utvikle kontrakter for drift av vei?
Vi vil ha utslippsfrie byggeplasser i Midt-Norge
Ski-VM uten snø? Nei!! Bli med å finn løsninger på snøproduksjon i Granåsen Trondheim
KURS: Best Value metoden – prestasjonsinnkjøp
Bli med å skape fremtidens digitale løsninger for barnevernet – dialogkonferanse
Dialog med leverandører for smarte løsninger i ny vanntunnel i Trondheim
Dialog om trygghets- og mestringsskapende teknologi i Halden kommune
Dialog om felles digitale løsninger for oppvekstsektoren i Nye Asker
Statens vegvesen inviterer til markedsdialog om Digitalisering av håndbøkene
BVP-seminar, erfaringer fra de første pilotene
Frokostmøte: Effekter av innovative anskaffelser
Felles erfaringsutvekslingssamling om bærekraftige bygg for 3 regionale nettverk
Konferanse om anskaffelser i hovedstadsregionen
Hvordan utarbeide og implementere anskaffelsesstrategier som inneholder innovasjon?
Lær om Best Value Procuement (BVP) på Bygg reis deg
Horisont 2020-seminar om samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering
Dialogkonferanse – utvikling av digitale tjenester
Statsbygg: Leverandørkonferanse om bygging av 50 boliger på Svalbard
Samling i nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag
Markedsdialog om industrialisering av spesialrom i sykehus
Fagseminar om «grønne bygg»
Dialogkonferanse – velferdsteknologiplattform og trygghetspakke
Dialogkonferanse om digitale trygghetsalarmer
Robotisering i offentlig sektor – lær av Norges første kommunale robot!
Oppstart «Fremtidens hurtigbåt» – fylkeskommunalt samarbeid
Hvordan få med gründerselskaper i anbudsprosessene?
Informasjonsmøte Pilot-E: Utslippsfri nyttetransport
Dialogkonferanse om etablering av 2 «energifabrikker»
Tilbudskonferanse, Munkerud barnehage
Dialogkonferanse: Os kommune i Hedmark inviterer til dialog om utvikling av bygg i sentrum
Fremtidens digitale energiløsninger
Dialogmøte/workshop om FoU-prosjekt, Trondheim kommune (Granåsenprosjektet)
Stavanger kommune: Markedsdialog om innovasjonspartnerskap
Innovative anskaffelser bidrar til partnerskap for morgendagens løsninger – Innovasjonstalen 2017
Dialogkonferanse: Utvikling av fremtidens hurtigbåter
Dialogkonferanse: Innovasjonscampus Steinkjer og Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus
Dialogkonferanse: Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg og rehabilitering av Kviteseid skole
Bygg i Tre-konferanse / dialogkonferanse om 2 byggeprosjekter
Dialogkonferanse: Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
NHO´s Anskaffelseskonferanse 2017
Grønne innovative anskaffelser – pådriver for regional utvikling og innovasjon?
Dialogkonferanse: IT-støtte for saksbehandling
Dialogkonferanse: Elektronisk medisineringsstøtte
Dialogkonferanse: Utvikling av Granåsen
Grønt byggskifte
Fremtidens svømmehaller
Dialogkonferanse: Nye Førde sjukehus
Dialogkonferanse: Velferdsteknologi, Trondheim kommune
Digitale løsninger for oppvekstsektoren – samarbeidsmøte
Programmets Årskonferanse 2017
Innovasjonspartnerskap – seminar
Dialogkonferanse