Innovasjonsløft

<p>Innovative anskaffelser har et stort potensial som strategisk virkemiddel når samfunnsutfordringer skal løses. Vi ønsker å bidra til at anskaffelsene ikke forblir spennende enkeltprosjekter eller piloter, men skaleres og spres. Gjennom å samle initiativ til felles prosesser skal vårt arbeid bidra til raskere utvikling og innovasjon på områder der flere offentlige virksomheter deler samme behov. Vi kaller det innovasjonsløft. </p>
<p>Helse/omsorg, digitalisering og klima/miljø er våre satsningsområder i årene som kommer. Innenfor hvert av disse tematiske områdene går det allerede mange spennende utviklingsløp. Ved å legge til rette for felles møteplasser og læring på tvers, kan vi øke utviklingstempoet ytterligere.</p> <p>Med utgangspunkt i planlagte og fremtidige anskaffelser skal innovasjonsløftene tilrettelegge for samarbeid og læring aktørene imellom. Slik kan de utnytte ressursene bedre og komme raskere til målet. Formålet med konseptet er å bruke nasjonale utfordringer til å utvikle nasjonale markeder for nye løsninger. Innovative offentlige anskaffelser tas i bruk som virkemiddel for å få fram de gode løsningene – for innbyggere, de offentlige innkjøperne og for næringslivet.</p>
Filtrer på kategori
Helse og omsorg
Klima og miljø
Digitalisering

Prosjekter

IKT-løsninger på tvers av kommunene ved sammenslåing

– Digitalisering

Framtidas sykehjem i Ringsaker kommune

– Helse og omsorg

Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

– Helse og omsorg

Nye løsninger for bro og fjordkrysninger

– Klima og miljø

Klimasmart avfallstransport

– Klima og miljø

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

– Helse og omsorg

Trygghetsskapande teknologi

– Helse og omsorg

Klimavennlige og førerløse ferger

– Klima og miljø

Digital løsning for oppvekstsektoren

– Digitalisering

Elektronisk medisineringsstøtte

– Helse og omsorg

Aktuelt

Tre små ord

Ni kommuner i samlet flokk

Larvik går foran

Slik får du «6-gangeren»