Asker fikk innovasjonspris for innovativ anskaffelse av svømmehall

av Hilde Sætertrø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet delte ut årets innovasjonspris til Asker kommune bl.a. fordi de har bygget Norges mest innovative svømmehall – Holmen svømmehall – som ble gjennomført som en innovativ bygganskaffelse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet delte ut årets innovasjonspris til Asker kommune bl.a. fordi de har bygget Norges mest innovative svømmehall – Holmen svømmehall – som ble gjennomført som en innovativ bygganskaffelse. Svømmehallen har oppnådd miljøgevinster anslått til 1,6 mill mindre GWh forbruk av energi pr år fordi hallen er bygget i passivhusstandard (ikke TEK10), og det er tatt i bruk energiløsninger med solceller, geobrønner, LED-lys, sparedusjer og behovsstyrt ventilasjonsanlegg. 80% av varmebehovet dekkes med fornybar energi. Spesielt er et effektivt ventilasjonssystem med varmepumper helt essensielt for å få ned energibruken. Dette ble gjort mulig gjennom en OFU-kontrakt mellom Asker kommune, NTNU/SIAT og bedriften Guard Automation AS. Utviklingskontrakten sørget også for nye automasjonsløsninger for bedre integrering og interaksjon mellom mange systemer som man ofte finner i et svømmeanlegg.

Asker mottar innovasjonsprisen 2017 på Arendalskonferansen

Grundig markedsdialog la grunnlaget for innovasjoner

Asker kommune var den første kommunen i landet som brukte innovativ anskaffelsesmetodikk på et svømmehall-prosjekt. Grundig dialog med markedet i prosjekteringsfasen, bruk av ekspertise på idrettsanlegg og bruk av utviklingskontrakter har vært hovedingrediensene i den innovative anskaffelsen. Som veileder i prosjektet husker jeg godt responsen fra markedet kommunen fikk når de inviterte til dialogkonferanse og påfølgende en-til-en-møter med forskjellige leverandører. Kommunen gikk ut bredt og spurte etter innspill på gode løsninger på flere områder. Leverandørene var begeistret fordi de opplevde dette for første gang. Det ble gjennomført 50 en-til-en-møter! Bl.a. som en direkte konsekvens av dialogen ble selve bassengløsningen endret ifht opprinnelig planlagt. Dette sparte kommunen for masse penger på vedlikehold og gav dem bedre funksjonalitet. Nå står Holmen svømmehall ferdig og er i fullt bruk. Grunnen til at dette ble en vellykket innovativ anskaffelse var tydelige bestillinger fra politikerne på miljømål, mot til å gå i bred dialog med markedet og tilegne seg innspillene de fikk, god prosjektledelse på byggherresiden, og valg av hensiktsmessig entrepriseform bl.a. basert på markedsdialogen. En effekt av dette var at lokale leverandører ble valgt. Asker kommune var også modig nok til å inngå en utviklingskontrakt på en løsning som ble implementert i bygget til det skulle stå ferdig.

Holmen svømmehall er ikke bare et godt eksempel på en innovativ bygganskaffelse i Leverandørutviklingsprogrammet, bygget er også et Futurebuilt-prosjekt.

To kommuner sammen om utvikling

Til slutt må jeg nevne at jeg koblet Fosnes kommune i Nord-Trøndelag, som også skulle bygge svømmehall, med Asker. Fosnes er en liten kommune på drøyt 600 innbyggere, og små kommuner har ofte ikke egen kompetanse og kapasitet til større byggeprosjekter. Å dele på markeds- og prosesskunnskap ble nyttig. Fosnes inngikk også en OFU-kontrakt med et lokalt VVS-firma for utvikling av integrert teknisk anlegg med fornybar energi, også denne i samarbeid med fagmiljøet på SIAT. Helt avgjørende, derimot, for at en liten kommune begir seg ut på en innovativ bygganskaffelse, er viljen hos rådmannen og politikerne til å gjøre det som gjøres må for å sikre et bygg de kan leve med i mange år fremover. Les mer om hvordan det gikk med Fyret svømmehall og aktivitetshus her.