Innovative anskaffelser er grønt skifte i praksis

av Harald Aas

Gjennom strategisk bruk av klima- og miljøkrav til anskaffelsene kan det offentlige ikke bare spare penger. Her viser programmet at de får klimasmarte løsninger og grønn næringsutvikling med på kjøpet. Det er grønt skifte i praksis, det!

Etter nylig å ha blitt med i programmet fremstår innovative anskaffelser nærmest som en «skattekiste». For noen er metoden godt kjent – og jeg ser at de fremoverlente aktørene bruker dette igjen og igjen. Men, for de aller fleste fremstår innovative anskaffelser som noe «ullent» og nærmest litt skummelt.

Når programmet skal nå skal løfte klima- og miljøutfordringene og løse mange av utfordringene gjennom såkalte «innovasjonsløft» er vi nødt til å nå ut til begge disse «målgruppene» – både de som har skjønt det for lengst, men også de som ennå ikke ser nytten. Det er disse vi skal koble sammen når de har like behov og tilsvarende utfordringer de skal løse. Og det er når vi får disse til sammen å møte markedet at vi kan få til de store innovasjonene, og ikke minst spre løsningene utover spennende enkeltprosjekter og piloter som Norge er proppfullt av. Det er også da vi er med på å skape et større marked og næringsvekst innen grønne løsninger og teknologi.

Gang på gang ser jeg at resultatene fra porteføljen viser det samme: DET ER IKKE DYRER Å SETTE KLIMAKRAV ETTER DIALOG TIL LEVERANDØRENE – TVERT I MOT! Tall fra våre gevinstanalyser viser igjen og igjen at de klimasmarte løsningene har ført til store besparelser. Dette ser vi på inneklimaanlegget «Klimatak» på Trosterud skole for Undervisningsbygg, ny og CO2-besparende biogassløsning for Hias, og energibesparende driftsportal for  Stavanger kommune. Klimakrav lønner seg om det gjøres på riktig måte – og det vises både i det tradisjonelle regnskapet og klimagassregnskapet. Dette kaller jeg «det grønne gullet» i porteføljen vår – og dette skal vi bygge videre på. Flere må få ta del i disse knallgode løsningene!

I et næringsutviklingsperspektiv ser vi også – gang på gang – at ved å være med å utvikle miljøvennlige og klimasmarte nye løsninger for det offentlige, så har selskapene et helt nytt produkt flere vil ta i bruk. Markedet øker. Nærenergi, F5IT og Caverion har alle tre økt sin grønne konkurransekraft gjennom å delta i og utvikle løsninger sammen med sine offentlige kunder.

Eksakte tall får vi fra analyseselskapet vårt i løpet av uke 8 og jeg gleder meg til å dele klimagevinstanalysene nærmere.

Så, vi ser allerede at innovative anskaffelser er grønt skifte i praksis! Dette skal vi løfte i det ganske land, så flere får ta del i denne måten å anskaffe på. Jeg gleder oss til jobben vi i fellesskap har foran oss.

#klimaløft #grøntskifteipraksis