Hva er rammene for et suksessfullt innovasjonspartnerskap?

av Riche Vestby

I arbeidet med å forberede et innovasjonspartnerskap er åpen dialog med leverandørene et viktig steg på veien. Stavanger kommune tar dette på alvor og gjennomførte nylig et eget dialogmøtet der man utforsket rammene for et suksessfullt innovasjonspartnerskap. Over 30 leverandører kjente sin besøkelsestid og bidro med gode innspill og tilbakemeldinger. Det ble en spennende øvelse for alle som deltok.

I arbeidet med å forberede et innovasjonspartnerskap er åpen dialog med leverandørene et viktig steg på veien. Stavanger kommune tar dette på alvor og gjennomførte nylig et eget dialogmøtet der man utforsket rammene for et suksessfullt innovasjonspartnerskap. Over 30 leverandører kjente sin besøkelsestid og bidro med gode innspill og tilbakemeldinger.  Det ble en spennende øvelse for alle som deltok.

Forutsetninger for det gode innovasjonspartnerskapet

Deltakerne jobber i grupper sammensatt på tvers, og aktiviteten rundt bordene var høy. Tillitt var et tema som raskt kom på bordet.

Et godt innovasjonspartnerskap fordrer tilstrekkelig tillitt mellom prosjektets ulike aktører, og denne må etableres allerede fra start. Dette er et felles ansvar.

Et annet tema som fikk stor plass i dialogen var at utviklingen må være bruker- og behovsdrevet, ikke teknologidrevet. For å lykkes med dette er det viktig å slippe leverandørene «løs» på reelle brukere, og at det jobbes iterativt med brukerinvolvering gjennom hele prosjektet.

Vi vil jo ikke sitte isolert og lage en løsning som ikke fungerer for dem som skal ha den. Vi vil lage løsninger i samspill med sluttbrukerne!

En annen ting mange var opptatt av var at Stavanger er tydelige på sine forventninger til dette prosjektet, og at de bereder grunn for et vellykket partnerskap i de ulike delene av virksomheten. Ledelsesforankring på alle sider av bordet og at det er rom for å gjøre feil ble også pekt på som viktige forutsetninger for at dette skal lykkes. Det kom også opp at det bør etableres en styringsgruppe der både innkjøper og leverandør er representert. Det samme gjelder for prosjektgruppen.

Gjennom å etablere slike strukturer blir det tydelig at dette er et reelt partnerskap – at vi gjør dette sammen!

Et siste råd på vei ut døra

Flere av deltakerne ga uttrykk for at de før konkurransen lyses gjerne vil ha enda mer innsikt i hvordan dagens korttidsopphold fungerer – og hvem brukerne av slike opphold er. Dette gikk også igjen da deltakerne fikk gi kommunen et siste råd på vei ut døra. Godt over halvparten av rådene handlet om forslag til hvordan Stavanger kan legge til rette for at leverandørene kan få enda bedre forståelse for hvem brukerne er – og hva de trenger.

Stavanger kommune vil nå jobbe videre med disse innspillene. Målet er å sende konkurransegrunnlaget ut på høring rundt midten av august og lyse ut konkurransen cirka 1. september. Her er det bare å følge med framover for innovative leverandører. Noen av dere vil jo faktisk få muligheten til å bli partnere i denne prosessen. La oss avslutte med et sitat fra prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt:

Sånne dager som dette, der dere gir oss viktige tilbakemeldinger, er avgjørende for at vi skal lykkes. Ingen av oss har gjort akkurat dette før. Vi må gå opp veien sammen.