Hør erfaringer fra anskaffelse av sak- og arkivsystem som skytjeneste

av Cecilie Endresen

Drammen kommune har anskaffet en skyløsning for saksbehandling og arkiv. Det gir helt nye muligheter for å effektivisere interne arbeidsprosesser, samt at det vil gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Tieto skal levere løsningen, Public360, til potensielt alle medarbeidere i kommunen. I avtalen er partnerskapet mellom leverandør og kommunen et viktig redskap for innovasjon og samarbeid. Løsningen implementeres i disse dager i alle de tre kommunene (Nedre Eiker, Svelvik og Drammen) som blir nye Drammen fra 1.1.2020. Hør erfaringene som Drammen kommune og Tieto har gjort så langt.

Drammen kommune har anskaffet en skyløsning for saksbehandling og arkiv. Det gir helt nye muligheter for å effektivisere interne arbeidsprosesser, samt at det vil gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Tieto skal levere løsningen, Public360, til potensielt alle medarbeidere i kommunen. I avtalen er partnerskapet mellom leverandør og kommunen et viktig redskap for innovasjon og samarbeid. Løsningen implementeres i disse dager i alle de tre kommunene (Nedre Eiker, Svelvik og Drammen) som blir nye Drammen fra 1.1.2020. Hør erfaringene som Drammen kommune og Tieto har gjort så langt.

HØR ERFARINGENE FRA DRAMMEN KOMMUNE OG TIETO HER