50 kloke hoder samlet til behovskartlegging i Stavanger

av Riche Vestby

Hvor i heldøgnsomsorgen har vi utfordringer vi kan løse i samspill med markedet? Med dette spørsmålet som utgangspunkt inviterte Stavanger kommune brukere, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere til workshop der målet var å identifisere utfordringer i heldøgnsomsorgen som kan løses i samspill med markedet.

Erfaringer fram i lyset

Det summet forventningsfullt rundt bordene da 50 kloke hoder en tidlig morgen i februar fant sammen i et møtelokale i Stavanger sentrum. Mange var nok spente på hva de skulle være med på. I invitasjonen hadde de lest at Stavanger kommune som den første i landet skal gjennomføre en ny samarbeidsmodell – et såkalt innovasjonspartnerskap.

Alle kom de hver fra sitt sted – som ansatt, pårørende, innbygger, samarbeidspartner eller politiker. Og alle kom de med oppdrag om å bidra med sine erfaringer, på godt og på vondt. Hvor trykker skoen i dagens heldøgnsomsorg? Hvilke utfordringer ser vi? Hva har vi lyst til å endre på?

Deltakerne var ikke tunge å be. Gjennom dagen fikk vi identifisert mange utfordringer – flere av dem komplekse og sammensatte. Vi jobbet med problemstillinger rundt alt fra feilmedisinering, via informasjons- og kommunikasjonssvikt, til det å kunne opprettholde et verdig og selvstendig liv som beboer på en institusjon. Det ble aldri stille rundt bordene – her var det mye å ta av!

Fra arbeidet med brukerreiser: smerter og hjerter – og mulighetsrom

 «Leve hele livet» som bakgrunnsteppe

Stavanger kommune har over flere år jobbet med en tilnærming de har kalt «Leve hele livet». Dette har gitt gode resultater i hjemmetjenestene – både for innbyggerne og for kommunen som tjenesteleverandør. Denne tilnærmingen ønsker man nå å ta med seg inn i heldøgnsomsorgen. I prosjektet vil vi framover jobbe videre med spørsmål som: Hvordan kan vi lykkes med å løfte fram egenmestringen også i en institusjonskontekst og hvordan kan vi optimalisere mulighetene best mulig for den enkelte?

Å forstå de ulike brukerbehovene og legge dem grunn for den videre prosessen, er en viktig suksessfaktor. I den første fasen av prosjektet er det derfor dette vi jobber mest med.

Det vi skal gjennomføre er den behovsstyrte innovasjonsprosessen. Til det trenger vi deres innspill. Det er mange kloke hoder og mye erfaring samlet her i dag. Det er vi glade for!

Med dette som budskap ønsket Direktør Per Haarr velkommen til dagen.

Veien videre

Dagens samling var starten på behovskartleggingen. Her vil det skje flere aktiviteter i tida som kommer. Utfordringen blir etter hvert å identifisere hvilke behov vi tror vi best kan løse i samspill med markedet. Vi må identifisere et behovsbilde som markedet syns det er interessant å løse sammen med oss. Med mange uløste behov kommer det også knallharde prioriteringsrunder. Foreløpig tenker jeg bare den tid og den sorg. Nå er vi i gang med noe ingen har gjort før oss i Norge – så får veien bli til mens vi går. Jeg avslutter denne lille oppdateringen fra prosessen med et sitat fra prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt.

Det er spennende å være prosjektleder for noe vi ikke vet hva skal bli!

Jeg for min del heier på kommuner som tør å gå foran og vise vei.

 

PS! Er du nysgjerrig på fortsettelsen? Da er det bare å følge med på denne prosjektbloggen framover. Vi vil dele erfaringer underveis. Etter hvert vil vi også arrangere møteplasser så flere kan lære av det spennende som nå foregår.