Smart city- Bred mobilisering bidrar til ny bransjestandard for digitalisering av bygg

Statsbygg og Bergen kommune går i bresjen for å sette ny bransjestandard for digitalisering av bygg.

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Om anskaffelsen

Sammen med LUP, Innovasjon Norge, Bygg21, Design Region Bergen & Difi har Statsbygg og Bergen mobilisert både arkitektur, grundermiljø, IT-miljø og tradisjonelle entreprenører- hvordan skal fremtidens bygg være? Norske byggeprosesser starter ofte i feil ende, fordi byggestandarden er tilpasset gårsdagens teknologi. Vi må finne varige løsninger for fremtidens byggeprosjekter. Prosjekteringstid og kostnader må ned, samtidig som klimagassutfordringene må løses.  Mange statlige og offentlige aktører følger prosessen. I første omgang har Statsbygg gjort flere små anskaffelser for å teste ut nye digitale løsninger, mens de fra høst 2018 vil samarbeide med LUP om anskaffelse av ny prosess for planlegging av bygg for å kunne stake ut en ny bransjestandard.  

 

GK Inneklima og MazeMap er tildelt kontrakt i 1000 bygg — 10.000 muligheter