Ni kommuner i samlet flokk

av Riche Vestby

Når ni kommuner skal samarbeide om det som kan bli en stor felles anskaffelse er det viktig å bygge en god prosjektorganisasjon og bli enige om retning og framdrift. Det har Larvik og de åtte andre kommunene som samarbeider om felles anskaffelse av elektronisk medisineringsløsning nå gjort.

Felles ønske om gode og framtidsretta løsninger

Spørsmålene haglet gjennom rommet da deltakere fra ni kommuner var samlet for å etablere prosjektgruppen for det som kan bli en felles innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Hvordan samarbeider vi best framover? Hvor modent er markedet mon tro? Og – hva i all verden er et dialognotat? Dette og mye annet spennende ble satt under lupen i arbeidet med å bli enige om retning og framdrift.

Kommunene som samarbeider har ulikt utgangspunkt. Noen har mange erfaringer med ulike velferdsteknologiske løsninger, andre har få eller ingen. Arbeidet med tjenesteinnovasjon har kommet ulikt i den enkelte kommune, og de er ulike i størrelse og organisering. Langt fra alle har gjennomført innovative anskaffelser tidligere.

En ting har de imidlertid felles; et brennende ønske om å presentere behovene sine for markedet med håp om å få opp nye innovative løsninger knyttet til medisineringsstøtte. De er alle sammen spente på hva markedet kan bistå med. Kan kommuner og leverandørene sammen skape en sømløs, trygg og effektiv tjeneste fra a til å?

Dialognotatet er første steget på veien

Å skape grunnlaget for en god dialog med markedet der behovene blir grundig presentert, er et viktig element når vi snakker om innovative anskaffelser. Å utarbeide et dialognotat for å invitere markedet inn i prosessen er derfor første steg på veien. Et dialognotat inneholder opplysninger om bakgrunnen for anskaffelsen, en kort beskrivelse av utfordringene kommunene står ovenfor og hvilke behov de har som de ønsker å presentere for markedet. I tillegg inneholder det en invitasjon til dialogkonferanse og en beskrivelse av den videre prosessen fram til kunngjøringen av en anskaffelse. En arbeidsgruppe med representanter fra Larvik, Bergen og Nedre Eiker gyver nå løs på arbeidet med å utarbeide dialognotatet. Målet er å kunngjøre dette på Doffin i slutten av uke 10. Selve dialogkonferansen ønsker vi å gjennomføre på Gardermoen torsdag 6. april. Om du er leverandør er det bare å merke seg tidspunktet allerede nå.

Hvorfor anskaffe sammen?

Å skulle jobbe flere kommuner sammen koster litt. Samarbeid krever smidighet, velvilje og bidrag i prosessen fra alle parter. Det er en kjensgjerning at det tar tid å forankre arbeidet og sette felles retning. Så – hvorfor gjør vi det allikevel? Jo, fordi disse ni til sammen sitter på en enorm erfaring og bred kompetanse i alle ledd. De har sett at de står sterkere sammen. Ni kommuner sammen utgjør også en mye større innkjøpsmakt enn en alene. Når kommunene ønsker å utfordre markedet til å tenke helt nytt er det jo interessant å merke seg at det bor i alt 1,3 millioner mennesker i de ni kommunene som samarbeider i dette prosjektet. Sånt svinger det av – også sett fra leverandørenes verden.

Vi i Leverandørutviklingsprogrammet tror at alle erfaringene og den kompetansen deltakerkommunene har utgjør en felles styrke, tenk hva disse klare i samlet flokk! Gjennom å samle initiativ til felles prosesser som i dette prosjektet skal vårt arbeid bidra til raskere utvikling og innovasjon på områder der flere offentlige virksomheter deler samme behov. Vi kaller denne arbeidsformen innovasjonsløft.