Fullt hus på leverandørkonferansen om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

av Harald Aas

'- Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til annen tid eller av noen andre, sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. Han adresserte med det et felles ansvar til utbyggere, entreprenører og leverandører i utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Alle de 170 plassene var tatt og engasjementet stort på leverandørkonferansen som ble tilrettelagt av Nasjonalt program for leverandørutvikling for fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

‘- Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til annen tid eller av noen andre, sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. Han adresserte med det  et felles ansvar som ligger på utbyggere, entreprenører og leverandører i utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Alle de 170 plassene var tatt og engasjementet stort på leverandørkonferansen som ble tilrettelagt av Nasjonalt program for leverandørutvikling for fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Leverandørkonferansen 15.mai var starten for fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. De største offentlige utbyggerne hadde invitert leverandørene til dialog. Miljødirektoratet var vertskap og Nasjonalt program for leverandørutvikling var tilrettelegger for dialogen.

Topptung innledning

Konferansen ble innledet av en kvartett som alle understreket behovet for at vi beveger oss i retning av utslippsfrie løsninger også på bygg- og anleggsplasser.

– Konferansen er en slags Tinder for utslippsfrie løsninger, sa Ellen Hambro. Foto: Harald Aas
– Regjeringen ser på offentlige anskaffelser som viktige for å nå våre miljøforpliktelser, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Harald Aas
– 30 % av utslippene i Oslo kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet. Dette er vi nødt å gjøre noe med, sa byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Harald Aas
– Korte anbudsfrister gir lite innovasjon, sa Bellonasjef Fredric Hauge. Foto: Harald Aas

Oslo kommune gikk foran

I 2016 utlyste Oslo kommune det første kravet om fossilfrie løsninger for byggeplasser. Siden den gang er det blitt normen for byggeprosjektene i kommunen. Nå beveger Oslo kommune seg videre mot utslippsfrie bygg- og anleggsplasser og inviterer de største offentlige utbyggerne med på laget.

– En positiv bi-effekt av strenge miljøkrav er at vi finner fram til de seriøse aktørene også på andre områder, sa adm. direktør i Omsorgsbygg Per Morten Johansen. Foto: Harald Aas
– Vi må finne løsningene sammen, sa adm. direktør i Kultur- og idrettsbygg Eli Grimsby og henvendte seg til leverandørene og entreprenørene som var møtt fram. Foto: Harald Aas
– Ta oss med på dialog, vi er klar sa miljøsjef i Skansa Randi Lekanger: Foto: Harald Aas

Står sammen om fremtidige krav

De største utbyggerne har i lengre tid jobbet for å redusere utslippene fra bygg- og anleggsaktivitet. Fellesinitiativet handler om å harmonisere kravene, kommunisere samlet, og initiere utviklingsprosjekter i dialog med leverandørene.

Statsbygg presenterte fellesinitiativets samlede volum på bygg, og vegdirektør Terje Moe Gustavsen for anleggsvirksomhet: over 370 milliarder kroner de neste fem årene!

– Det er ingen konflikt mellom utslippsfrie løsninger og lønnsomhet, sa avd. direktør strategisk stab i Statsbygg Morten Dybesland. Foto: Harald Aas
– Lov om offentlige anskaffelser setter tydelige miljøkrav, sa seniorrådgiver Hans Olav Delviken i Difi. Foto: Harald Aas

Dialogen tok av

Etter en litt rolig start var det etter hvert mange som tok ordet både én og to ganger. Representanter fra leverandører, entreprenører, forskningsmiljøer, bransjeforeninger og utleiere av anleggsmaskiner ville alle komme med sine innspill.

– Dialog er viktig, men det er handling som teller, sier prosjektleder Tina Sølvberg i nasjonalt program for leverandørutvikling som tilrettelegger fellesinitiativet. Foto: Harald Aas

– Dette er starten. Allerede denne uken samler vi utbyggerne for å gå gjennom innspill og legger planer for parallelle initiativ. Jeg syns statsråden sa det bra:

Vi må unngå å bli en gyngehest. Det blir bevegelse, men det går ikke mye fremover.

Vi kommer tilbake med et referat på de konkrete innspillene vi fikk, og oppfordrer andre til å bruke kommentarfeltet under til å komme med flere, sier Tina

Takk for nyttige innspill – og på gjensyn!