Luksusproblem etter markedsdialogen

av Riche Vestby

Sykehuset Østfold gjennomførte i mai to heldags dialogworkshops med markedet. Engasjerte leverandører hadde så gode, og så mange innspill at sykehuset nå har et luksusproblem når alle disse skal sammenstilles.

Pasientbehov: Se meg og mine individuelle behov. Illustrasjon: Halogen

Stor interesse for dialogen

Dialogen med markedet har gitt oss et luksusproblem!

Utsagnet er fra Ingunn Olsen som er prosjektleder og innovasjonssjef på SØ. Sykehuset gjennomførte i mai to heldags dialogworkshops med markedet. Engasjerte leverandører hadde så gode, og så mange innspill at sykehuset nå jobber på spreng med å få oversikt over disse og analysere dem. Innspillene i markedsdialogen vil ha stor betydning for hvordan SØ bygger opp konkurransegrunnlaget.

Prosjektleder Ingunn Olsen sammen med Vivi Håheim og Heidi Halvåg.

Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre, og SØ er det første sykehuset i Norge som gjennomfører dette. Spenningen var derfor stor i forkant av dialogworkshopene. Ville problemstillingen og anskaffelsesprosedyren trigge markedet nok til at de ønsket å prioritere to hele dager sammen med sykehuset og deres samarbeidspartnere? Heldigvis var svaret ja. I overkant av 40 deltaker fra rundt 35 bedrifter deltok aktivt i dialogworkshopene.

Aktive dager

Dette har vært inspirerende dager. Sykehuset er jo veldig interessert i hva vi har å si, og måten de har lagt opp disse dagene på har vært veldig bra!

Utsagnet er fra en leverandør som under workshopen var ærlig på at han hadde vært litt skeptisk til å bruke to hele dager på dette, men som underveis opplevde at dette var det vel verdt å bruke tiden på. Mye tyder på at flere delte denne opplevelsen, for samtlige leverandører kastet seg med i dialogen med det resultat at det kom opp over 200 ulike ideer allerede i første workshop.

I dialogworkshop to fikk leverandørene rikelig anledning til få bedre kjennskap til teknologiske rammer, brukerbehov og sist men ikke minst, samhandlingsutfordringer SØ og kommunene pasientene bor i opplever i dag. Her ble det også gitt rikelig anledning til å komme med innspill og stille spørsmål. Leverandørene fikk også mer innblikk i rammene som ligger til grunn om man blir med i et innovasjonspartnerskap. Mange benyttet også muligheten til å bli bedre kjente med mulige samarbeidspartnere. Dette siste kan bli veldig viktig for å nå opp i konkurransen.

Behovet inspirerer leverandørene til å finne nye løsninger

Sykehuset har i en periode jobbet med å bli tydelige i sin beskrivelse av behovet de ønsker at markedet skal være med å løse. De har gjort interne kartlegginger i form av verdistrømsanalyser. De har vært ute og snakket med pasienter og ansatte, og tjenestedesignere fra Halogen har også hjulpet dem med denne behovskartleggingen. Resultatet av denne prosessen gjorde at de endte opp med følgende problemstilling:

Sykehuset Østfold ønsker å utvikle helhetlige digitale løsninger og tjenester der: 1) Pasienten kan følge med på, delta aktivt og håndtere egen sykdom når de er hjemme i et behandlingsforløp, og 2) Sykehuset kan følge opp pasienter når de er hjemme og fange opp endringer i pasientens tilstand.

Mange pasienter ønsker å ta mer aktivt del i egen sykdom og SØ ønsker å få fram løsninger som kan bidra til nettopp det. Pasientenes behov var veldig tydelige gjennom hele dialogen, og dette inspirerte tydeligvis leverandørene.

Pasientbehov: Gjør meg i stand til å ta ansvar og være aktiv. Illustrasjon: Halogen

Nå forstår jeg behovet mye bedre enn før jeg kom. Et mer meningsfylt prosjekt skal du lete lenge etter!

Dette ble sagt ved en av bordene og bekreftet av de andre deltakerne der. Oppsummert kan vi vel konkludere med at SØ fikk et unisont ja fra markedet på at dette er et behov de mer enn gjerne er med på å finne gode løsninger på. Nå gjenstår det bare for SØ å forvalte alle innspillene godt og bruke dem aktivt i utformingen av konkurransegrunnlaget. Resultatet av dette vil leverandørene se igjen når konkurransegrunnlaget foreligger utpå høsten.