Arbeidsmøte om responstjenesteløsninger

av Riche Vestby

Det var stinn brakke og nær ståplasser da nøkkelpersoner fra kommuner, KS, Direktoratet for e-helse og Leverandørutviklingsprogrammet var samlet på Gardermoen i januar for å grave i ulike utfordringer knyttet til anskaffelse av responstjenesteløsninger.

For å komme videre må vi lære av hverandre

Det var stinn brakke og nær ståplasser da nøkkelpersoner fra kommuner, KS, Direktoratet for e-helse og Leverandørutviklingsprogrammet var samlet på Gardermoen i januar for å grave i ulike utfordringer knyttet til anskaffelse av responstjenesteløsninger.

Flere kommuner og kommunesamarbeid er i gang med å få på plass fremtidsrettede løsninger for mottak, respons og tjenesteutvikling i tilknytning til ulike velferdsteknologiske løsninger. Da ildsjeler fra Værnesregionen utfordret oss på å lage en møteplass med rom for å dele erfaringer og jobbe med ulike problemstillinger på tvers av de ulike prosessene, var vi ikke tunge å be. Å jobbe sammen om å løse utfordringer er smart og helt nødvendig for at alle ikke skal behøve «å finne opp hjulet på nytt hver gang.» Dette er helt i tråd med hvordan vi ønsker å jobbe i de prosessene vi kaller innovasjonsløft.

Kommunene som deltok denne dagen har valgt ulik tilnærming knyttet til hvem som skal drifte, type teknologier de innlemmer i anskaffelsen og hvordan de arbeider med tjenesteinnovasjon som et ledd i dette arbeidet. Det som imidlertid er felles er at de underveis i sine prosesser møter utfordringer og problemstillinger knyttet til blant annet organisering, integrasjon og standarder, anskaffelsesprosedyrer, kontraktsformer og gevinstanalyser. Dagen ble viet disse problemstillingene – og resultatet ble en lang liste med ting vi må jobbe videre med, sammen. Konklusjonen får være at samlingen kun var starten og at vi gjennom samarbeidet etter hvert vil få mye å dele med samtlige norske kommuner.

Du kan lese anbefalingene fra Helsedirektoratet her.