Larvik går foran

av Riche Vestby

I alt 14 kommuner deltok da Larvik kommune inviterte til erfaringsdeling knyttet til elektronisk medisineringsstøtte.

Larvik i front for innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte

Skal vi fortsette å levere tjenestene som i dag, eller finnes det nye måter å organisere elektronisk medisineringsstøtte på? Har markedet løsningsforslag som vi ikke har tenkt på – og er det andre kommuner som ønsker å utforske dette sammen med oss?

Med dette som bakteppe inviterte Larvik en håndfull kommuner til informasjonsmøte høsten 2016. Responsen viser helt klart at Larvik traff et behov i kommunene. Resultatet etter møtet er at åtte kommuner vil gjennomføre denne innovative anskaffelsen sammen med dem. I tillegg vil fire andre følge prosessen for å lære av den og bruke kunnskapen inn i egne anskaffelser.

Det er mye tryggere å gjøre dette sammen med andre. I denne gjengen er det mye bra kompetanse og vi kan lære av hverandre!

Sitatet er fra en ansatt i en kommunene som har valgt å samarbeide med Larvik om denne anskaffelsen. Det reflekterer godt hvorfor vi i Leverandørutviklingsprogrammet ønsker at flere skal gå sammen om slike anskaffelser. Vi vil gjerne at flere virksomheter i vår portefølje jobber på denne måten.

Erfaringsdeling som første felles aktivitet

Å dele erfaringer er et viktig element i samarbeidet. Erfaringsdeling var derfor tema da kommunene var samlet i Larvik i starten av februar. Bergen, Tromsø, Trondheim og Oslo har testet forskjellig teknologi. De har til dels fokusert på ulike brukergrupper. De har også på ulikt vis gjennomført behovskartlegginger og arbeidet med tjenesteinnovasjon.

Alle erfaringer viser at arbeidet ikke handler om teknologien og dingser – men om å utvikle gode og framtidsretta tjenester. Tjenester som skal leveres der folk lever sine liv. Samtlige kommuner i prosjektet har de gjort seg erfaringer underveis på godt og vondt. Det har vært teknologi som ikke virker som den skal, men også at brukere man ikke trodde ville håndtere denne teknologien gjør det uten problemer.

Kartleggingen i forkant, så du finner de riktige brukerne, er helt avgjørende for å lykkes!

Sitatet er fra Oslo kommune, og det er i tråd med det forskningsrapporter og andre erfaringer viser. De samme rapportene viser også at innbyggere opplever økt mestring og livskvalitet gjennom disse løsningene. Erfaringer som kom på bordet i Larvik skal nå bearbeides til en oppsummering av Sintef som fasiliterte dagen.

God stemning rundt bordene da kommunene delte erfaringer

 

Larvik har fått dette oppdraget fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Leverandørutviklingsprogrammet bistår kommunene i anskaffelsesprosessen. Min gode kollega Cecilie og jeg gleder oss til å jobbe sammen med kommunene i denne anskaffelsen. Sammen skal vi utfordre oss sjøl og markedet på å tenke nytt rundt framtidas løsninger på dette feltet.

Vi kaller dette arbeidet innovasjonsløft. Vi kobler flere som har samme behov. På den måten ønsker vi å få flere i gang, raskere. Hovedmålet er gode og framtidsretta tjenester for innbyggerne – altså for deg og meg! For å lykkes vil vi lage arenaer for reelt samarbeid kommunene i mellom, og mellom kommuner og næringsliv.

Er du interessert i å følge med på framdrifta i prosjektet så er det bare å følge med på våre sider framover. Vi har jo nettopp startet så her kommer det mye mer.