En innovativ bygganskaffelse førte til 7 nye stillinger i lokal bedrift

av Hilde Sætertrø

Kommunen valgte å gjennomføre prosjektet og anskaffelsen med innovativ metode og fikk mye for pengene! I tillegg til at de sørget for lokal næringsutvikling :)

Fosnes kommune i Nord-Trøndelag, med sine drøyt 600 innbyggere, åpnet i vinter sitt flerbrukshus med svømmebasseng på øya Jøa. Huset fikk det passende navnet Fyret, og er til stor glede for innbyggerne. Dette er en stor investering for en liten kommune, men desto viktigere at bygget blir funksjonelt og rimelig i drift. Rådmann Rønnaug Aaring sa ettertrykkelig da de skulle i gang med prosjektet at de ikke hadde noe valg ifht å sørge for fremtidsrettede løsninger slik at dette ble gjennomførbart for kommunen. De valgte å gjennomføre prosjektet og anskaffelsen med innovativ metode og fikk mye for pengene! Flerbrukshuset rommer i dag treningshall, basseng, bibliotek, skytebane, kafe og kunstisbane (den eneste utendørs i sitt slag i Trøndelag). Dette mye pga av utvikling av et nytt integrert teknisk anlegg med fornybar energi fra geovarme, solvarme og CO2-varmepumpe, som gir en effektiv og energiøkonomisk drift av flerbrukshallen. Namdalsavisa: Framtidas flerbrukshall, Fyret har ført til økt aktivitet og bedre helse for befolkningen.

Nye energiløsninger utviklet gjennom OFU-kontrakt

Smarte energiløsninger ble utviklet gjennom en OFU-kontrakt mellom Fosnes kommune og Grannes VVS i Namsos, godt hjulpet av fagmiljøet på NTNU/SIAT. Det gir 35 tonn mindre CO2-utslipp pr år, som tilsvarer 70-80% mindre utslipp enn tradisjonelle løsninger. Det gir kommunen 55% lavere driftskostnader som bl.a. kommer fra 70% lavere energikostnader. Økningen i investeringskostnaden som den nye løsningen førte til, tjener kommunen igjen ila levetiden pga reduserte driftskostnader. Prosjektet fikk også mye støtte fra Enova fordi dette var nybrottsarbeid.

 

Nyutviklet, miljøvennlig teknisk anlegg i Fyret. F.v.: Bjørn Aas fra NTNU/SIAT, Jan Roger Grannes, dagl.leder Grannes VVS

Grannes VVS ansatte 7 nye medarbeider

Den totaltekniske entreprisen fikk den lokale namsosbedriften Grannes VVS. Gjennom prosjektet og OFU-kontrakten utviklet de nye produkter og tjenester som førte til behovet for 7 nye ansatte; 2 VVS-ingeniører og 5 rørleggere. Økt kompetanse og kapasitet i bedriften har gitt dem tilgang til et større marked og bedre konkurransekraft for totaltekniske entrepriser. Dette viser at byggeprosjekter har stort potensiale for lokal næringsutvikling. Det er nesten alltid en bedrift eller to innen bygg- og anleggsbransjen i lokalsamfunnet som har mulighet til å være leverandør i lokale byggeprosjekter. Dette bør offentlige byggherrer være mer bevisst på og legge opp prosessene slik at dette blir mulig.

Er du usikker på hvordan du kan gjøre det på en god måte? Spør Leverandørutviklingsprogrammet