Utslippsfri bygg- og anleggsteknologi: Vil du være med, så meld deg på!

av Harald Aas

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. I Oslo tilsvarer klimagassutslippene bare fra anleggsmaskinene 30 % av byens transportrelaterte utslipp. 15. mai inviterer offentlige utbyggere markedet med på et spennende utviklingsløp mot utslippsfri teknologi.

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er absolutt innenfor rekkevidde. Flere betydelige offentlige utbyggere står nå samlet i kommende krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges et utviklingsløp.

 

Som program ser vi konturene av noe særdeles effektfullt – ikke bare når den offentlige innkjøper er krevende, men når FLERE offentlige innkjøpere med samme behov utfordrer markedet til å komme med klimasmarte løsninger som ikke finnes per i dag. Vi ønsker i større grad å fokusere på felles utfordringer til markedet og leverandørene. Derfor er fellesinvitasjonen til markedet fra Statsbygg, Vegvesenet, Bane Nor, Forsvarsbygg, Oslo kommune (herunder Omsorgsbygg og Kultur og idrettsetaten), Bærum kommune, Miljødirektoratet, Difi, Bellona, Zero, OREEC og Leverandørutviklingsprogrammet banebrytende. Markedet er modent. Klimabevisste offentlige byggherrer er klare. Men, teknologien – den har til nå latt vente på seg. Helt til nå.

 

Den 15. mai, med Miljødirektoratet på Helsfyr som vertskap, trekker vi frem erfaringer gjennom Oslo kommune sine krav til utslippsreduksjon og testinger på byggeplasser i Oslo, tydeliggjør hva som kommer av krav fra det offentlige innen bygg- og anleggsplasser på sikt, ber om konkrete innspill fra leverandørene og bransjen hvilke barrierer som må løses og ikke minst hva som skal til for at de blir med på et slikt utviklingsløp. Etterspørselsvolumet er der! Nå trenger vi at du som leverandør tar utfordringen. Første steg er å melde deg på her: https://event.nho.no/skjema/?event=8253

Vi gleder oss til å se deg på Helsfyr den 15. mai, og ikke minst til utviklingsløpet og veien videre!