Fra 1 til 60 kommuner med samme behov for digitale læringsmidler

av Adrian Andersen

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læringsmidler. Med bistand fra Nasjonalt Program for leverandørutvikling blir 60 kommuner med på veien!

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læringsmidler. Kort fortalt er markedet innelåst og mange kommuner ønsker mulighet til å kjøpe nye læringsmidler som setter elevens læring i sentrum. LUP har bidratt med kommune- og leverandørmobilisering, rigging av markedsdialog og rigging av arbeidsgruppe. Og nå er foreløpig 60 kommuner på tvers av hele landet med på initiativet! Andre aktører som Udir, KS og NDLA-G er også koblet på.

 

Etter den store dialogkonferansen i juni jobber kommunene nå med Bærum i spissen om å kjøre skriftlige innspill, ha 1-1-møter og så ha et informasjonsmøte i etterkant for å dele læring med alle kommunene. På informasjonsmøtet i etterkant er det også naturlig at man diskuterer veien videre, så følg med på Doffin!