Engasjerende og kreativ markedsdialog i Stavanger

av Riche Vestby

Stavanger kommune inviterte leverandørene til likeverdig dialog og idéutvikling på tvers. Det angrer de ikke på for resultatet ble en dag fylt av energi, ny kunnskap og mange spenstige ideer.

Stavanger kommune inviterte leverandørene til likeverdig dialog og idéutvikling på tvers. Det angrer de ikke på for resultatet ble en dag fylt av energi, ny kunnskap og mange spenstige ideer.

Nærmere tretti leverandører fra ulike bransjer og fra hele landet deltok på workshopen der de fikk arbeide i grupper sammen med ansatte i Stavanger kommune og deres samarbeidspartnere.

Prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt

Fornøyde leverandører

Markedsdialogen var den første av to workshops der Stavanger sammen med leverandørene utforsker mulighetsrommet for et framtidig innovasjonspartnerskap. Stavanger jakter på nye løsninger som kan bidra til økt aktivitet og egenmestring hos brukere av korttidsopphold, og mange leverandører ønsker å være en del av dette arbeidet.

Dette har vært en utrolig spennende dag. Det er veldig stilig at Stavanger gjennomfører dette på denne måten.

Dette var oppsummeringen til en av deltakerne på vei ut døra. Stavanger kommune har fram til nå jobbet med problemstillingen internt. At leverandørene også hadde godt utbytte av å dykke ned i problemstillingene sammen med representanter fra kommunen ble bekreftet gjennom dagen.

Når du dykker ned i denne problematikken så blir det hele så meningsfylt. Her kan man jo bidra til å hjelpe mange – og man får mulighet til å samarbeide på tvers. Det er bra!

Valgets kval – deltakerne må stemme fram det de mener er de beste ideene.

Hva kom ut av dagen?

Resultatet av workshopen er blant annet en bred oversikt over hvilke løsninger som allerede finnes i markedet, innspill på mulige løsninger som kan tilpasses og videreutvikles, og sist men ikke minst mange konkrete og spenstige ideer til ulike retninger og løsninger innovasjonspartnerskapet kan få. Dette er tema det skal jobbes videre med i neste runde av markedsdialogen den 13. juni.