Bærum, Kristiansand og NAV er med når Stavanger gjennomfører Norges første innovasjonspartnerskap

av Riche Vestby

Innovasjonspartnerskap er en ny og spennende måte å anskaffe på og mange er nysgjerrig på arbeidet i Stavanger kommune. Før sommeren ble tre heldige utvalgte virksomheter invitert med i arbeidet som følgevirksomheter.

Deltakere fra Stavanger, Kristiansand, Bærum og NAV samlet til arbeidsmøte

Innovasjonspartnerskap er en ny og spennende måte å anskaffe på og mange er naturlig nok nysgjerrig på arbeidet i Stavanger kommune. Dette så vi som en spennende mulighet. Leverandørutviklingsprogrammet har det siste året jobbet med det vi kaller innovasjonsløft. Kort fortalt betyr det at vi kobler offentlige virksomheter med samme behov, og gjennomfører felles prosesser. Dette gjør vi fordi vi tror at dette er en smart måte å jobbe på. Kommunene får delt erfaringer og kompetanse – og leverandørene får et større marked. I tillegg får vi flere i gang, raskere. Denne tilnærmingen har vi derfor tatt med oss inn i arbeidet i Stavanger.

Før sommeren ble tre utvalgte virksomheter invitert med i arbeidet som følgevirksomheter; Bærum, Kristiansand og NAV. På dialogmøtene i mai og juni deltok de på lik linje med ansatte fra Stavanger kommune. Dette gjorde at leverandørene som deltok fikk snakke med offentlige ansatte med bred erfaring fra ulike virksomheter. Stavanger vil også bruke kompetansen som finnes i følgevirksomhetene, blant annet som sparringpartnere i arbeidet med konkurransegrunnlaget. Nylig ble det arrangert et arbeidsmøte der Stavanger delte erfaringer fra arbeidet så langt.

Det er veldig spennende å få delta i dette, og vi er imponert over arbeidet i Stavanger så langt.

Sitatet er fra en av deltakerne i arbeidsmøtet og det oppsummerer stemningen i gruppa. Framover blir det flere felles arbeidsmøter der læring og erfaringsveksling knyttet til de ulike fasene i partnerskapet er tema. Gjennom å involveres på denne måten får følgevirksomhetene lære mer om prosedyren og hva det krever å gjennomføre den. De får i tillegg mulighet til å anskaffe løsningene som blir resultatet av innovasjonspartnerskapet gjennom opsjoner. Ikke så rart kanskje, at de tre vi inviterte med alle takket ja til denne muligheten.

Erfarne følgevirksomheter

Det er imidlertid ingen tilfeldighet at nettopp Bærum, Kristiansand og NAV ble invitert med. Bærum og Kristiansand opplever å ha lignende behov og utfordringer som Stavanger, og de tre kommunene har veldig lik tilnærming i sitt arbeid. Blant annet gjelder dette satsingen på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som nye muligheter i tjenestene. Kommunene har derfor forutsetninger for å kunne ta i bruk det som kommer fram som et resultat av innovasjonspartnerskapet. NAV er veldig relevante da de også leverer tjenester rettet mot denne målgruppen på hjelpemiddelområdet, og avhengig av hvilke partnerskap som inngås kan de ha interesse for sluttresultatet. Å sette sammen en gruppe på tvers av forvaltningsnivåene er også spennende. Sist men ikke minst var det også et viktig element at alle de tre virksomhetene har erfaring med innovative anskaffelser. Til sammen utgjør disse fire et spennende team i den videre prosessen. Vi gleder oss til fortsettelsen!