Vil anleggsmaskinparken bli elektrifisert?

av Harald Aas

For bare noen få år siden var det nesten helt utenkelig at rundt hver femte solgte nye bil skulle ha elektrisk drift i Norge. Kan vi se en tilsvarende utvikling innen de store anleggsmaskinene?

Artikkelen er hentet fra Bygg.no og beskriver en sannsynlig utvikling for tungtransport og anleggsmaskiner tilsvarende det vi har sett for personbiler på el.

Les hele artikkelen