Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688
Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Framdrift

Behov

I februar 2017 ble det arrangert en erfaringsdelingsworkshop med 12 kommuner, samt en behovskartleggingsworkshop med brukere og tjenesteytere. Resultatet av kartleggingen ble sammenstilt i en felles tjenestereise for elektronisk medisineringsstøtte.

Dialog

Kommunene gjennomførte ulike dialogakiviteter med markedet våren 2017. Det ble arrangert en dialogkonferanse 6. april, og en til en møter med interesserte leverandører ble gjennomført i uke 22.

Konkurranse

Samarbeidskommunene har basert på tilbakemelding og informasjon framkommet gjennom dialogaktivitetene bestemt seg for å gjennomføre en anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte som løser deler av de behovene kommunene skisserte for markedet. Konkurransen ble lyst ut på Doffin i januar. Antallet kommuner som anskaffe sammen har økt fra 9 til 29 kommuner fra 7 fylker. Konkurransen besto av 4 brukerhistorier som skulle "svares ut". Dignio og Evondos vant 2 brukerhistorier hver.

Implementering

Kommunene hadde kick off for implentering 7.mars 2019. Kommuner står selv for faglig vurdering ved valg av løsning til tjenestemottakere, med utgangspunkt i de 4 (fire) brukerhistoriene, og avroper til valgt leverandør ihht relevante behov. Kommunene skal nå ta valg på kjøp eller leie, om de skal gjøre avrop på noen eller alle løsningene og om de skal starte i en begrenset sone eller rulle fullt ut.

Evaluering - rapport fra Larvik kommune

Larvik kommune har laget en rapport hvor de beskriver sine erfaringer med den innovative anskaffelsesprosessen - fra start til signering av kontrakter. Rapporten kan være til hjelp for kommuner som skal anskaffe denne type teknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Den gir også refleksjoner rundt hvordan felles innovative anskaffelser bør organiseres.