Pågående anskaffelse

Klimasmart avfallstransport

Innovasjonsløft

Kartlegging og rigging

Leverandørkonferanse

Arrangeres 22. august 2018.

Les mer

Klimasmart avfallstransport;

140 kommuner benytter samlet og strategisk sin innkjøpsmakt for å raskere få til klimainnovasjon i transport av avfall gjennom å:

  • Stille likelydende miljøkrav i anskaffelser
  • Invitere markedet til nærmere samtaler om hvordan dette best kan løses og legge til rette for innovasjonssamarbeid

Aktuell avfallstransport gjelder på to definerte områder:

  • De 140 kommunene vil utfordre markedet på langtransport av husholdningsavfall til sluttbehandling
  • Videre vil Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen kommuner utfordre markedet på tilsvarende klimavennlig transport av kommunalt næringsavfall